Ons project

Spoorzone Delft

Spoorzone Delft was met een totale begroting van 800 miljoen euro een omvangrijk project. Dit project omvatte een combinatie van een spoortunnel, een ondergronds station met parkeergarage en fietsenstalling, plus stedelijke ontwikkeling zoals nieuwbouw. Dit alles in de complexe context van een levendige historische binnenstad. Movares verzorgde voor dit project de systeemintegratietesten en de indienststelling. De complexe context vraagt het uiterste van de SysteemIntegratie, een werkveld waarin Movares zich onderscheidt. Ook de indienststelling was een onderneming waarbij alles in één keer moest kloppen. Bijzonder was de aanpak onder de veelzeggende benaming Big Bang, No Return: binnen 32 uur ging het project naar volle exploitatie. Dit vroeg om een doortastende en pragmatische aanpak. Maar ook om intensieve samenwerking met alle stakeholders en het bevoegd gezag, en niet in de laatste plaats met de uitvoerende partijen.

Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+31 (0)6 - 53 52 75 55

Vraag van de opdrachtgever

Het opstellen van een strategisch testplan, het maken van de testspecificaties en het uitvoeren van systeemintegratietesten en het organiseren en coördineren van de indienststellingen en het leiden van het opstarten van de exploitatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het team van Movares was verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch testplan, het opstellen van de testspecificaties, de organisatie en uitvoering van de integratie testen en het organiseren van de indienststellingen. Movares was voorzitter van het indienststellingsteam en leidde het opstarten van de exploitatie.
Om de eindgebruikers vooraf te laten kennismaken met de systemen en procedures, heeft Movares serious gaming ingezet. De schaalopstelling voor de Spoorzone Delft werd twee jaar vóór de ingebruikneming integraal technisch getest met alle echte eindgebruikers.

Maximale voorbereiding dankzij serious gaming
Alle activiteiten van Movares dienden de maximale voorbereiding op de ingebruikname. Serious gaming speelde hierin een beslissende rol: testopstellingen in een virtuele omgeving. Voor de verschillende gebruikersgroepen werden zo de diverse bedrijfsprocessen getest dankzij simulaties van de exploitatie en van mogelijke incidenten.
Deze aanpak was succesvol. De tunnel werd zonder fatale problemen in februari 2015 in één keer goed in dienst genomen en functioneert ruim binnen de RAMS-specificaties. Dit betekent dat het opgeleverde project voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid.

Details systeemintegratietesten en deelsystemen
Ten behoeve van de systeemintegratietesten werd het Architectual Design (AD) opgesteld op basis van alle verschillende deelsysteem ontwerpen.. Hiermee werd de totale samenhang van de installaties en bediensystemen in en rondom de tunnel en het station in kaart gebracht. Dit AD fungeerde als technisch overzicht van de gebruikte systemen. Nadat alle aannemers hun deelsysteemtesten hadden afgerond, organiseerde Movares de integrale systeemtesten waarbij ook de inzet en interactie met het rijdende materieel werd beproefd. Op basis van gebruikersprocessen, bedrijfsprocessen en -procedures zijn de testspecificaties opgesteld en zijn alle systemen geïntegreerd getest. In specifieke testen en oefeningen werden de vereisten vanuit het bevoegd gezag (vergunningsverleners, brandweer, gemeente en IL&T) verwerkt.

Het integrale systeem bestaat uit de volgende deelsystemen:
–              tunneltechnische installaties
–              brandmeldinstallaties
–              omroepinstallaties
–              ontruimingsinstallaties
–              spoorsystemen en tractievoeding
–              bediening locaties
–              seinen en treinbeveiligingsinstallaties (EBS)
–              installaties voor rook- en warmte-afvoer
–              liften, roltrappen, deuren
–              OV-chippoortjes
–              centrale SCADA systemen
–              Materieel, diesel en elektrisch

LocatieDelft
Periode2012 - 2015
KlantProRail

Infra installaties

Movares biedt onderzoek, advies, ontwerp, bestek, kostenramingen, inspecties en onderhoudsplannen voor Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige Installaties en voor ICT-netwerken.

Lees verder

Systeem Integratie, Testen en Indienststellen

Een beheersbare methode om een project te doorlopen, gestructureerd en veilig te testen en in dienst te stellen.

Lees verder
Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+31 (0)6 - 53 52 75 55