Ons project

Testen integraal vervoersysteem Noord/Zuidlijn Amsterdam

De Noord/Zuidlijn wordt de ruggengraat van het openbaar vervoerssysteem van Amsterdam. Na een bouwperiode van 15 jaar worden alle systemen geïntegreerd getest samen met de eindgebruikers (bestuurders, verkeersleiders, onderhoudspersoneel) van de metrolijn. Hiervoor is een Proefbedrijf georganiseerd.

Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+31 (0)6 - 53 52 75 55

Vraag van de opdrachtgever

Opdrachtgever Metro en Tram van de Gemeente Amsterdam vroeg Movares het Proefbedrijf voor het Beheer & Onderhoud te organiseren. Voordat de Noord/Zuidlijn in exploitatie gaat moet het reguliere en correctieve onderhoud ingeregeld en beproefd worden. Daarbij wordt de Noord/Zuidlijn in een vrijwel eindfase gebracht om zo realistisch mogelijk te testen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Ter voorbereiding op de testfase werd allereerst een Teststrategie opgesteld. Op welke manier en in welke volgorde worden de testen georganiseerd.

De proefbedrijven zijn weergegeven in de figuur hieronder:

 

PB1: Proefbedrijf gericht op de beheer en onderhoudsprocessen
PB2: Proefbedrijf gericht op de exploitatie en georganiseerd door GVB

Vervolgens werd een testmatrix opgesteld met daarin alle noodzakelijke testen en de daarbij behorende randvoorwaarden.
De testen zijn met alle operationele partijen en onderhoudsaannemers afgestemd en uitgevoerd.

Bij de uitvoering van de testen werden verstoringen en defecten aangebracht, waarna volgens het juiste proces van melding en herkenning de juiste onderhoudspartij met onderdelen en gereedschappen ter plaatste moest komen en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften de storingen moest herstellen en registreren in de onderhoudsmanagementsystemen.

Uit de testen komen bevindingen die in een centraal systeem geregistreerd werden en wekelijks met een team van oplossers besproken zijn.

  Op basis van de testresultaten bereidde Movares de aanvraag van de vergunning voor de indienststelling voor, om deze in te dienen bij de inspectie ILT volgens de Wet lokaal spoor.

  Samenwerking met andere partijen

  Het traject ligt in een van de meest complexe omgevingen van Nederland. De lijn is wel nieuw, maar hij wordt onderdeel van een bestaand netwerk en daardoor zijn we van heel veel partijen afhankelijk. Wij kunnen nog zo goed aan alle technische eisen voldoen, maar zolang de Noord/Zuidlijn straks niet in dat bestaande netwerk functioneert, is het project niet geslaagd. Meer nog dan in de beginfase, vraagt dit om een integrale benadering en een hele nauwe samenwerking met onze partners, adviseurs en leveranciers.

  Innovatief

  Movares ontwikkelde een compact testprogramma dat mee kon bewegen met de projectdynamiek die in de eindfase noodzakelijk was.

  Duurzaam

  Movares heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, en heeft daarom veel aandacht gegeven aan een efficiënte testaanpak om daarmee verspilling van energie en menskracht te voorkomen. Stilstand bij de start van de exploitatie door storingen betekent ook verspilling van investeringen, minder klanten door imagoschade, en hoge kosten en claims.

  LocatieAmsterdam
  Periode2017 - 2018
  KlantAmsterdam

  Spoorwegbeveiliging

  De specialisten van Movares begeleiden de gehele levenscyclus van treinbeveiligingssystemen: van verkennende studies tot het ontwerp, realisatie en onderhoud voor de beveiliging van trein-, tram- en metroverkeer.

  Lees verder

  Systeem Integratie, Testen en Indienststellen

  Een beheersbare methode om een project te doorlopen, gestructureerd en veilig te testen en in dienst te stellen.

  Lees verder