Wim van ’t Land werkt bij Movares als bouwkundig constructeur aan diverse projecten. Hij specialiseert zich in gebouwconstructies waarin de architectuur een grote rol speelt. Daarvoor werkt hij samen in multidisciplinaire teams. Hij heeft ontwerpkennis en -ervaring in nieuwbouwprojecten. Daarnaast werkte hij in diverse projecten aan de beoordeling van monumentale constructies zoals historische stationsgebouwen. Hij waardeert de diversiteit aan materialen in bouwkundige constructies en adviseerde onder andere op het gebied van hout-, glas-, metselwerk- en (monumentale) ijzerconstructies. Topologisch ontwerpen en andere vormen van computational design hebben zijn speciale interesse. Hij past dit toe in projecten om duurzaam (efficiënt materiaalgebruik) en vormvrij ontwerpen mogelijk te maken.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties