Sven Zeegers is adviseur Light Rail voor de disciplines Baan- en Spoorwegbouw en Bovenleiding. Hij heeft daarmee veel kennis en ervaring opgedaan bij zijn vorige werkgever HTM. Sven heeft ruime ervaring met het integraal ontwerp, variantenkeuzes, constructiekeuzes, inpassing, fasering en uitvoering van Light Rail-projecten in een complexe stedelijke omgeving. Binnen het teams is hij verantwoordelijk voor verificatie- en validatieprocessen bij het ontwerp. Dagelijks geeft hij leiding aan tekenaars en ontwerpers en heeft binnen Movares een directe relatie met de kostendeskundigen voor het laten opstellen van ramingen en het verkrijgen van LCC-adviezen. Sven heeft uitzonderlijke interesse en kennis van Light Rail in het algemeen en in het bijzonder van spoor- en bovenleidingconstructies. Vanuit deze passie verzorgt hij ook cursussen ‘Light Rail bovenleiding’ aan onder meer aannemers en overheden. Sven staat bekend als een kundig adviseur en een communicatieve teamspeler die steeds weer passende oplossingen weet te vinden samen met zijn opdrachtgever.