Ons project

De Entree Amsterdam

Amsterdam krijgt een nieuwe entree. Prettig, veilig en goed bereikbaar voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Met minder auto’s, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en meer water. Het gebied wordt vernieuwd, inclusief alle traminfra vanaf het stationsgebouw tot Damrak en van Schreierstoren tot de Droogbak. De Entree sluit aan op het project ‘de Rode Loper’, de nieuwe inrichting van de straten boven de Noord/Zuidlijn. Samen vormen zij straks de entree van Amsterdam.

Vraag van de opdrachtgever

Op verzoek van de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van gemeente Amsterdam is een projectleider/adviseur Traminfra van Movares gedetacheerd in het technisch team van de projectorganisatie De Entree. Ook is Movares gevraagd de backoffice Traminfra te verzorgen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Binnen het project De Entree van Amsterdam is een projectleider/adviseur Traminfra van Movares werkzaam in het technisch managementteam van de projectorganisatie. Tijdens de voorbereidingsfase van het contract (UAV GC) is hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de eisenspecificatie op basis van Systems Engineering voor het onderdeel traminfrastructuur, de technische afstemming intern (raakvlakken) en de afstemming met de stakeholders. In de uitvoeringsfase is hij onder meer verantwoordelijk voor:

  • het technisch afstemmen met de aannemer en het deelnemen aan ontwerpateliers
  • het geven van advies bij proces-, product- en documenttoetsen
  • het voorbereiden en adviseren over VTW’s opdrachtnemer/opdrachtgever
  • het voorbereiden en invoeren van de acceptatie- en overdrachtprotocollen van Metro en Tram
  • het ondersteunen bij technische vragen over de UAV-GC en het hoofdcontract
  • het aansturen en coördineren van de backoffice Tram

De backoffice Tram ondersteunt en adviseert de opdrachtgever bij technische vraagstukken

LocatieAmsterdam
Periode2015 - 2023
KlantAmsterdam

Light Rail

Steden en economische centra zijn voortdurend in ontwikkeling; reizigersaantallen en binnensteden slibben steeds vaker dicht. De dynamiek van veranderende reizigersstromen en veranderende centra vragen om integrale OV-oplossingen in stedelijke gebieden.

Lees verder