Ook voor Light Rail-projecten vormen ontwerpvoorschriften een belangrijke basis voor de juiste engineering en uitvoering. Met het oog op enkele belangrijke nieuwbouw- en onderhoudsprojecten binnen het Amsterdamse tramareaal wil Metro en Tram van Gemeente Amsterdam de huidige ontwerpvoorschriften van de traminfrastructuur op orde krijgen.

Vraag van de opdrachtgever

Metro en Tram heeft Movares gevraagd de ontwerpvoorschriften van de traminfrastructuur voor baan, bovenleiding en ondersteunende systemen op orde te brengen. De eisen moeten conform SE-systematiek worden opgesteld. Een aantal voorschriften moet daarbij technisch van aard blijven, andere mogen functioneel gespecificeerd worden. In eerste instantie worden de eisen in een document vastgelegd en in een latere fase in Relatics.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het actualiseren van de ontwerpvoorschriften vraagt om een zorgvuldig proces. Op basis van een objectsoortencatalogus worden bestaande eisen voor baan, bovenleiding en ondersteunende systemen geïnventariseerd en geactualiseerd en worden ontbrekende eisen geformuleerd. De output van dit proces is een set nieuwe voorschriften voor het Amsterdamse tramareaal, gebaseerd op de objectsoortencatalogus van Metro en Tram.