Stanley is een enthousiaste, realistische en empathische energietransitieadviseur die streeft naar een eerlijke en duurzame samenleving. Hij is vastberaden en ondernemend, met de kracht om de energietransitie in samenwerking met opdrachtgevers en derde partijen te bevorderen. Met meer dan vijf jaar ervaring in het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het begeleiden bij het opstellen van regionale plannen voor energie-infrastructuur, waaronder het warmtenet in Rotterdam en clean energy hubs Apeldoorn, brengt hij zowel technische implementatiekennis van systemen als inzicht in marktverkenning en -ontwikkeling tot 2050 met zich mee. Hij is bedreven in kosten-batenanalyses en het opstellen van plannen van aanpak voor lokale en regionale overheden.

Kennisgebieden

Diensten