Door het afbouwen van de grootschalige opwekking van elektrische energie en het verhogen van de beschikbaarheid van de transport- en distributienetten veranderen de verbindingen. Naast uitbreiding en verzwaring ervan leeft de maatschappelijke wens om lijnen te gaan verkabelen. Het verbindingenteam van Movares Energy werkt graag met vraagstukken op het gebied van verkabeling en de engineering van hoogspanningslijnen.

Integrale aanpak
Een succesvolle transitie van het net in Nederland, met behoud van betrouwbare elektriciteitsleveranties ‘tijdens de verbouwing’, vereist een integrale aanpak. Projecten binnen dit vakgebied zijn vaak omvangrijk en vereisen input vanuit verschillende disciplines zoals vergunningen, EMC- management, hoogspanningstechnologie, constructief ontwerpen, civiele techniek, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en aanbesteden. Movares is als advies- en ingenieursbureau binnen al deze disciplines actief en daardoor in staat om u in de volle breedte van dienst te zijn.

Nieuwe verbinding
Movares Energy heeft een prominente rol gespeeld in de engineering van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel. Bij de interconnector komt zowel het constructieve deel (Wintrack II masten) als het elektrische deel (belasting en isolatieafstand van de geleiders) naar voren. Aan de Wintrack-masten worden geleiders tussen de buispalen boven elkaar vastgezet en relatief dichtbij elkaar opgehangen. Het magnetisch veld is daardoor kleiner en de masten zijn beter in te passen in de omgeving.

Projectvoorbeelden:

  • TenneT: Engineering Doetinchem-Wesel 380kV
  • TenneT: Bepalen toekomstbestendigheid Diemen-Lelystad-Ens 380kV
  • TenneT: Aanpassen bestaande lijnen op doorhang 110kV
  • TenneT: Verkabelen hoogspanningslijn nabij Tilburg-West 150kV
  • TenneT: Ondersteuning m.b.t. verdere ontwikkeling Wintrack