Interactieve themamiddag over aardgasvrije energievoorziening

Dinsdag 5 juni vond bij Movares een themamiddag over de aardgasvrije energievoorziening plaats. Over een aardgasvrije toekomst wordt al jarenlang regelmatig gediscussieerd. De snelheid waarmee nu beslissingen worden genomen – o.a. stop gaswinning Groningen uiterlijk 2030 en vrijgave subsidies aardgasvrij bouwen – verrast en laat zien dat de transitie niet langer toekomstmuziek is.

De transitie naar een aardgasvrije energievoorziening levert interessante vragen op: Kiezen we voor duurzame elektriciteit, duurzame warmte of duurzaam gas? Hoe garanderen we een blijvende, goede kwaliteit van onze energievoorziening? En zijn de alternatieven voor aardgas betaalbaar? Tijdens de themamiddag werd er vanuit verschillende invalshoeken antwoord gegeven op dit soort vragen.

Dankzij afwisselende sprekers, een volle zaal en goede discussies was de middag een succes. Tijdens de middag is door onder andere de Gasunie, Nuon, Liander, Deventer en de Hogeschool Utrecht ingegaan op alternatieven en hun impact op de gebouwde omgeving, de betaalbaarheid en het nut van bestaande gasnetten. De middag eindigde met een Q&A-sessie die levendige en soms felle discussies opleverde!

Movares was samen met Kiwa Technology verantwoordelijk voor de organisatie van de 13e themamiddag van de netwerkgroep Smart Energy NL. Daarnaast verzorgde Rik Luiten van Movares Energy het voorzitterschap van de middag.

Presentaties kunt u hier downloaden: