Peter Heideman is een architect met sterke focus op ‘sustainability’. Dit vertaalt zich in bijzondere aandacht voor out of the box integraal, multidisciplinair ontwerpen waarin onderliggende kennis van vakgebieden optimaal in een ontwerp verankert wordt.
Complexe ontwerpopgaven, innovatieve ontwerpmethodieken en realisatie technieken hebben zijn bijzondere aandacht.
Peter is initiator en inspirator van de werkgroep ‘Computational Design’ binnen Movares, waarin met software topologisch en parametrisch ontworpen wordt. Dit leidt tot een optimale vormgeving, waarbij alleen materiaal toegepast wordt waar het nodig is.

Bij 3D beton geprinte ontwerpen leidt dit tot aanzienlijke CO2 reductie en het reduceren van bouwfasen omdat het digitale ontwerpproces aan de digitale productie door marktpartijen gekoppeld wordt.

Daarmee wordt de hele keten van ontwerp t/m realisatie en onderhoud gesloten.

Peter werkt veelal met handschetsen, waarvan in februari 2019 een aantal zijn opgenomen in de collectie van de Tchoban Foundation, Museum for Architectural Drawing in Berlijn.

Kennisgebieden

Projecten

Publicaties