Ons project

Realisatie integraal ontwerp wegensteunpunten Rijkswaterstaat

Movares heeft voor Rijkswaterstaat een concept ontwikkeld voor de steunpunten voor gladheidsbestrijding. Vanuit deze steunpunten worden in de winter de snelwegen gestrooid. De steunpunten zijn zichtlocaties en dus ook visitekaartjes voor Rijkswaterstaat. De nauwe samenwerking tussen constructief ontwerpers en de architect heeft beeldbepalende constructies opgeleverd. Een uitgekiend logistiek plan zorgt ervoor dat binnen twee uur alle wegen rondom de steunpunten gestrooid zijn.

Integrale ontwerpen in 3D

Voor de steunpunten in Houten, Baarn en Delfgauw heeft Movares het architectonisch, bouwkundig, constructief en installatie-ontwerp gemaakt. Ook hebben we de realisatie en de nazorgfase begeleid. De integrale ontwerpen voor de steunpunten zijn gemaakt in 3D met het BIM-programma Revit. In deze ontwerpen is veel aandacht besteed aan logistiek en duurzaamheid. Het steunpunt in Houten is het eerste dat volledig opnieuw is ingericht. Inmiddels is dit concept door Rijkswaterstaat op meerdere locaties toegepast.

Ontwerpkeuzes

Met een breed ontwerpteam hebben we bij Movares aan de ontwikkeling van de steunpunten gewerkt. Door het simulatiemodel voor loopstromen om te bouwen voor vrachtauto’s konden samen met de gebruikers goed onderbouwde ontwerpkeuzes worden gemaakt. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de vormgeving van de locaties, zoals de karakteristieke houten constructies en de vormgegeven prefab betonnen keerwanden en barriers.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Energieneutraal ontwerp

De steunpunten zijn zoveel mogelijk energieneutraal ontworpen door energiezuinige oplossingen voor toe te passen. Voor gebouwen en terrein is gekozen voor LED-verlichting. Verder is voor de kantine, stalling en overkapping in Houten en Baarn, in samenwerking met Rijkswaterstaat en EON, een draagconstructie voor 1600 waterdichte zonnepanelen gerealiseerd die via de coöperatie Onze Zon Houten aan honderd huishoudens energie leveren

Constructieve uitdagingen

Een grote constructieve uitdaging was de materiaalkeuze. In de sterk zoute omgeving viel staal al snel af vanwege de corrosiegevoeligheid. Een houten driescharnierspant bleek in dit geval de beste oplossing voor de meer dan 30m overspanning van de zoutloods. Deze materiaalkeuze is ook doorgetrokken naar de grote luifels.

Waterdichte dilataties

Een andere grote constructieve uitdaging waren de betonnen vloeren. Om milieuschade te voorkomen moeten deze vloeistofdicht zijn. Tegelijk zijn het grote vloervelden die niet zomaar zonder dilataties uitgevoerd kunnen worden. De grote belastingen op de vloeren vanwege de zwaarbeladen vrachtwagens met zout maakten deze opgave nog ingewikkelder. Er is daarom veel aandacht besteed aan robuuste waterdichte dilataties en betrouwbare waterafvoer.

Logistiek proces

De inrichting van het terrein en de positie van de kantine, het kantoor (alleen Delfgauw), de gesloten stalling, overkapping en zoutloods zijn zo gekozen dat het logistieke proces optimaal wordt ondersteund. Gekozen is voor een ontwerp van de zoutloods dat aan twee kanten toegankelijk is, in plaats van de U-vorm van vroeger. Voor de chauffeurs is een circuit zonder kruisende bewegingen aangelegd.

Hemelwater afvoer

Voor de nat/zout-vulinstallatie is goede watertoevoer nodig. Hiervoor wordt onder meer hemelwater opgevangen en hergebruikt. In verband met het zoutmilieu zijn verscheidene milieumaatregelen voor het afvoeren van vuil hemelwater genomen.

LocatieHouten
Periode2014 - Heden
ArchitectTjerk van de Lune, StudioSK
KlantRijkswaterstaat

Circulair bouwen

Circulariteit heeft de toekomst! Wat we het liefst willen als het om circulariteit gaat: buiten de lijntjes kleuren. Slim nadenken over het gebruik van grondstoffen,...
Lees verder