Zodat elk deel past in het grote geheel

De wereld om ons heen wordt steeds dynamischer. In combinatie met almaar complexere technologie maakt dat projecten soms ingewikkeld. Het goed beheersen van de raakvlakken met het te realiseren systeem (project) is daarom steeds belangrijker. Beheersing, identificatie en afstemming van raakvlakken tussen objecten/systemen onderling en met stakeholders, leveranciers, aannemers, onderaannemers is van het grootste belang om in een project binnen scope, tijd, geld en kwaliteit te blijven. Bij raakvlakmanagement brengt het gehele projectteam de raakvlakken in beeld én worden deze raakvlakken door iedereen opgelost en vastgelegd. Ook opdrachtgevers maken hier onderdeel van. Naast het in kaart brengen, herkennen, doorgronden van de raakvlakken hebben de raakvlakmanagers van Movares nog een duidelijke toegevoegde waarde in projecten door hun hun holistische benadering en systeemkennis. Dit zorgt voor een integrale oplossing omdat we kijken naar het grotere geheel en niet naar de suboptimalisatie. Dus dan is het totaal van de gemene deler groter.