Zodat elk deel past in het grote geheel


Grote of complexe projecten zijn meestal opgedeeld in diverse deelcontracten. Door al die contractpartijen is het belangrijk om voldoende aandacht te geven aan de ‘randen’ van het contract. Dit gevaar bestaat vooral bij D&C-contracten. Zelfs al leveren alle contractpartijen samen aan de gemeenschappelijke opdrachtgever op wat hen gevraagd is, kunnen de verschillende delen samen toch geen werkend systeem vormen. Als opdrachtgever bent u echter verantwoordelijk voor het eindresultaat. Het is dan ook belangrijk om vooraf goed na te denken over de wijze waarop het contract wordt opgeknipt en om in elk contractdeel specifieke eisen aan de raakvlakken, ook wel interfaces genoemd, op te nemen.

Integreren van raakvlakken

Beheersing van de raakvlakken (interfaces) van projectdelen is daarom cruciaal, zowel op technisch als op contractjuridisch gebied. Movares heeft specialisten die ervaring hebben met het opknippen van projecten in meerdere contractdelen, met het formuleren van de juiste raakvlakeisen en met de integratie van de contractdelen tot één goed werkend project. Dat helpt u uw doelstellingen te behalen. De raakvlakmanager van Movares herkent en doorgrondt door ervaring en technische achtergrond mogelijke problemen. Zo kan hij/zij u bijvoorbeeld helpen bij het managen en beheren van de raakvlakken, ook bij deelcontracten waarin de aannemer veel ontwerpvrijheid heeft, en in geval van wijzigingen in deelcontracten.

Maatwerk

De inzet kan variëren van een eenmalig advies tot fulltime detachering bij de opdrachtgever. Welke vorm u ook kiest, inzet van raakvlakmanagement (interfacemanagement) verkleint de kans op belangrijke risico’s zoals extra kosten, vertraging en prestatieverlies bij het in deelcontracten opnkippen van projecten. Graag adviseren wij u over de wijze waarop raakvlakmanagement in uw project het meest effectief kan worden ingezet.