MOBILITEIT

Op weg naar een 15-minutenstad op maat

Meer informatie?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De 15-minutenstad is inmiddels een begrip. Elke stad is uniek en kan aan de slag gaan om een eigen variant van de 15-minutenstad te realiseren. Uiteindelijk draait het om nabijheid van voorzieningen en het maken van keuzes daarin.  

Op weg naar een 15-minutenstad

In het derde magazine ‘Ruimte voor Lopen’ gaan wij in ons artikel in op het concept van de 15 minuten stad. Voor de stad Nijmegen worden enkele resultaten getoond in het artikel. Maar er is natuurlijk veel meer.  

We helpen steden om de nabijheid en aanwezigheid van voorzieningen inzichtelijk te maken. De ontwikkeling van een bereikbaarheidsmodel, de Verbindingswijzer, draagt daaraan bij. Met deze tool kan voor elk willekeurig punt in Nederland de bereikbaarheid van uiteenlopende voorzieningen bepaald worden.  

Loop- en fietsafstanden naar voorzieningen in kaart 

Met behulp van de Verbindingswijzer zijn de loop- en fietsafstanden naar 20 soorten voorzieningen geanalyseerd voor alle gemeenten. In het dashboard hieronder kan per gemeente de loop- en fietsafstanden naar een selectie van de voorzieningen op buurtniveau, worden opgezocht. Het gaat hierbij om: 

  • Loopafstanden per buurt naar: supermarkt, huisarts, basisschool, OV-halte, groen.
  • Fietsafstanden per buurt naar: treinstation, middelbare school, zwembad, ziekenhuis (of polikliniek).

Per voorziening is bepaald binnen welke loop- en fietstijd minstens 90% van de inwoners de voorziening kan bereiken. Voor het berekenen van de loop- en fietsafstanden per gemeente zijn de afstanden naar de genoemde voorzieningen meegenomen voor alle buurten binnen de bebouwde kom. Met dit gemiddelde kunnen de steden voor deze set van voorzieningen gekarakteriseerd worden.

De Verbindingswijzer is voor het gros van de voorzieningen gebaseerd op opendata (OpenStreetMap). Voor een volledig beeld zijn daarnaast ook andere bronnen nodig, zoals Dienst Uitvoering Onderwijs (basis- en middelbare scholen), Stichting OpenGeo (stations en OV-haltes).

Een 15 minutenstad voor elke gemeente 

Op basis van onderzoek en ervaringen zijn we gekomen tot bovenstaande selectie van voorzieningen. Welke voorzieningen relevant zijn voor uw gemeente hangt echter ook af van de bewoners, hun levensfase en de bijbehorende voorzieningen. Wanneer de relevante voorzieningen bekend zijn kan er gekeken worden of het verkleinen van afstanden door het verbeteren van de directe routes mogelijk is. Ook kan er onderzocht worden of de voorzieningen beter verspreid en gepositioneerd kunnen worden zodat ze zich dichter bij de inwoners bevinden. In het geval van nieuwe (gebieds)ontwikkelingen kunnen inzichten in de gewenste nabijheid van voorzieningen als uitgangspunt worden genomen bij de keuzes voor locaties. Zo realiseert u als gemeente stap voor stap uw eigen 15-minutenstad en wordt het fietsen en lopen aantrekkelijker en frequenter in gebruik. 

Wilt u meer informatie of wil u de loop- of fietsafstanden tot een andere voorziening vanuit een buurt in uw gemeente inzien? Neem dan gerust contact op met Marco of Wietse. We denken graag met u mee!