Ons project

Reconstructie Heetmanplein ’s-Hertogenbosch

Verkeer uit het zuiden richting het centrum van ’s-Hertogenbosch komt via een ingewikkeld verkeersknooppunt – het zogenoemde Heetmanplein – de stad in. Door de aanleg van de nieuwe randweg rond het centrum in 2009 maakten minder mensen gebruik van dit knooppunt. Dit gaf de gemeente de mogelijkheid het Heetmanplein opnieuw in te richten.  Het onoverzichtelijke Heetmanplein is nu een overzichtelijk verkeersplein met twee T-splitsingen voor een betere verkeersdoorstroming.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente ’s-Hertogenbosch wilde de structuur van het Heetmanplein vereenvoudigen en heeft Movares gevraagd het integrale ontwerp te maken voor de complete reconstructie van het verkeersknooppunt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft in opdracht van gemeente ’s-Hertogenbosch het integrale ontwerp uitgewerkt voor de complete reconstructie van het verkeersknooppunt. In plaats van de huidige ingewikkelde structuur, is er nu een doorgaande zuidelijke stadsentree, die via twee T-splitsingen de  verkeersstromen afhandelt. Dit ontwerp biedt de gemeente ’s-Hertogenbosch bovendien ruimte voor opgravingswerkzaamheden van de vestingwerken.

De financiële en contractspecialisten van regio Zuidoost van Movares hebben het bestek en de kostenramingen opgesteld. Het bestek is veelomvattend:  rioleringen, wegen, bodemsanering, tijdelijke verkeersmaatregelen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, bewegwijzeringen, bebordingen, dichtzetten atoombunker, aanpassen rioolgemaal, verwijderen explosieven en groen. De ondergrond bevat namelijk een erfenis van 70 jaar kabels en leidingen, ongesprongen explosieven, asbestcementbuizen, een groot pompgemaal, een dichtgezette bunker en ondergewerkte oude stadsmuren en een stadspoort.

Voor het bestek zijn onder andere verleggingsplannen voor de nutsbedrijven en diverse faseringsplannen opgesteld om de binnenstad voor het (fiets)verkeer bereikbaar te houden.De reconstructie van het Heetmanplein was ingrijpend voor de omgeving; naast bovengenoemde werkzaamheden heeft Movares de visualisaties voor de omgevingscommunicatie gemaakt.

Bijzonderheden

Bijzonder was de fasering; dankzij een slimme fasering kon al het verkeer gebruik blijven maken van het Heetmanplein en bleef de binnenstad zonder problemen bereikbaar. Alle werkzaamheden zijn afgestemd op de bereikbaarheid van de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch, aangezien het plein een belangrijke rol heeft in de bevoorrading ervan. Ook bijzondere aandacht was nodig voor de ondergrond: de ondergrond van het Heetmanplein bevat een erfenis van 70 jaar kabels en leidingen, ongesprongen explosieven, asbestcementbuizen, een groot pompgemaal, een dichtgezette bunker en de ondergewerkte oude stadsmuren en een stadspoort. Door de complexiteit van de verkeerstromen heeft het Wilhelminaplein zelfs een eigen pagina op Wikipedia.

Locatie's-Hertogenbosch
Periode2012 - 2013
KlantGemeente 's-Hertogenbosch

Contracteren en aanbesteden

Aanbesteden en contracteren zijn cruciale activiteiten voor projecten. Movares helpt u graag het gehele proces, van het bepalen van de gewenste marktbenadering tot contractbeheer.

Lees verder

Infra-ontwikkeling

Het gebruik van infrastructuur wijzigt continu. Bovendien moet de infrastructuur optimaal gebruikt worden tegen zo laag mogelijke kosten.

Lees verder

Omgevingsmanagement en participatie

Solide omgevingsmanagement draagt bij tot een soepel verloop van het bouwproces. Voor u als opdrachtgever betekent dit een beter projectresultaat èn een positief imago. De omgevingsmanagers van Movares zorgen ervoor.

Lees verder