Movares Energy heeft in opdracht van ProRail een landelijke netanalyse uitgevoerd op het gebied van tractie energievoorziening. De komende jaren komen veel nieuwe treinen op het spoor en van relatief weinig treinen wordt afscheid genomen. De energievoorziening moet hierop aangepast worden. De berekeningen zijn uitgevoerd met simulatietool HORTUS.

Vraag van de opdrachtgever

Het huidige systeem van 1500 Volt (1,5 kV) op de bovenleiding kent relatief veel energieverlies in het systeem en levert een beperkt tractievermogen. Om die reden gaf ProRail de opdracht om het bovenleidingnet van heel Nederland door te rekenen. In de berekening wordt de toekomstige dienstregeling van alle treinen ingevoerd, inclusief het type trein en de treinsamenstelling. De berekeningen laten zien of de tractie-energievoorziening voldoende vermogen aan de treinen kan leveren, zodat de dienstregeling gereden kan worden. Daarnaast is gekeken of diverse componenten zoals bovenleiding, kabels en transformatoren niet thermisch overbelast worden. Een belangrijk rekenresultaat is de spoorstaafspanning. Deze dient onder strenge Europees vastgestelde waarden te blijven.

Uitgevoerde werkzaamheden

Alle stromen en spanningen van het ProRail net zijn gelegd tegen de eisen uit de ontwerpvoorschriften in simulatietool. De uitkomst is dat er op veel plaatsen een uitbreiding noodzakelijk wordt geacht. De te nemen maatregelen zijn allemaal gerelateerd aan spanningsproblemen, niet aan vermogenstekorten. Dit resultaat laat weer zien dat de huidige tractiespanning van 1500 Volt nominaal achterhaald is en dat 3000 Volt meer geschikt is voor tractie op het Nederlandse spoornet. 

Duurzaam

Als de  spanning op de bovenleiding wordt verhoogd naar 3000 Volt dan  levert de verhoogde tractiespanning een energiebesparing op van circa 20%. Dit is een jaarlijkse energiebesparing die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van circa 85.000 huishoudens. Dit wordt bereikt doordat er bij een verhoogde spanning minder elektriciteit verloren gaat (minder transportverlies).

Bijzonderheden

In een netanalyse worden dynamische simulaties uitgevoerd met als basis de gegevens van de infrastructuur, de tractie energievoorziening en het basis uurpatroon (BUP) waarin de treinsamenstellingen en de goederenpaden zijn opgenomen. De simulaties zijn uitgevoerd met simulatietool HORTUS

Hortus: Simulatie op maat

Met HORTUS kan een spoorsysteem eenvoudig worden gesimuleerd. Op basis van gegevens van de infrastructuur, treinkarakteristieken en van de energievoorziening kan HORTUS efficiënt en gedetailleerd de treinenloop inzichtelijk maken. Door het flexibele karakter van het programma, is het mogelijk de simulaties te detailleren op voor u relevante aspecten.

Kenmerken van dit project

 
LocatieLandelijk
 
Periode2016 - 2018
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?

Wie zijn onze experts?

Kennisgebieden