Tractiesystemen horen bij het openbaar vervoer. Van elektrische bussen, via tram en metro naar (hogesnelheids-)treinen. Overal speelt de omzetting en het transport van elektrische energie uit het openbare net naar het materieel of de opslag van energie in het voertuig een rol. Dit alles op een elektrisch veilige wijze. Movares Energy beschikt over deskundigen die u, door hun gedegen kennis en ervaring op het gebied van tractie-energiesystemen, een optimale oplossing kunnen bieden.

Alles onder één dak
De energievoorzieningsinstallaties zetten de elektrische energie om naar de benodigde spanning en transporteren deze energie via de bovenleiding of derde rail naar de verbruikers, het elektrische materieel. De gehele installatie is op afstand bedienbaar zonder concessies aan de elektrische veiligheid. Als daarvoor andere disciplines moeten worden ingeschakeld, is dat geen enkel probleem. Movares heeft immers alle aanpalende technieken onder één dak. Daarbij zorgen we er altijd voor dat de exploitatie van het vervoerbedrijf zo min mogelijk wordt verstoord.

Simulaties en berekeningen
Via simulaties en berekeningen kan Movares een selectief tractievoedingssysteem ontwerpen. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in het opstellen en uitvoeren van ingebruikname plannen.  Met enkele maatgevende testen, zoals bijvoorbeeld een kortsluittest op de baan, worden het ontwerp en de onderliggende berekeningen getoetst aan de werkelijkheid. Wij helpen u hier graag bij.

Projectvoorbeelden:

  • Metro en Tram Amsterdam: Analyse uitbreiding energievoorziening metro
  • RET: Netsimulaties Hoekse Lijn en RandstadRail
  • ProRail: Netanalyse tractievoeding
  • ProRail: Onderbouwing verhoging tractiespanning van 1500V naar 3000V
  • ProRail: Ontwerp onderstation inclusief instelling beveiligingen