Bart de Vet is een consultant met zeer veel ervaring op het gebied van elektrisch energietransport in zowel de energie als railsector. Hij heeft in binnen- en buitenland ervaring opgedaan op het gebied van projecteren, dimensioneren, ontwerpen, bouwen, afnemen, bedrijven en onderhouden van energiesystemen (onderstations, kabels, bovenleiding en afstandsturing). Daarnaast heeft Bart diverse specialistische (systeem)studies uitgevoerd t.a.v. EMC, aarding, isolatiecoordinatie, systeembetrouwbaarheid en beschikbaarheid.

Diensten