Het Nederlandse spoorsysteem is door zijn intensieve treinenloop complex. Toch moeten er voortdurend wijzigingen in worden aangebracht worden om de infrastructuur aan te passen aan de eisen van de steeds wijzigende dienstregeling. De vraag is: welke invloed hebben die wijzigingen op de treinenloop en energievoorziening? En hoe breng ik dat snel en nauwkeurig in kaart?

Movares ontwikkelde speciaal voor deze problematiek het simulatieprogramma HORTUS. Hiermee wordt de relatie tussen dienstregeling en infrastructuur nauwkeurig en snel in kaart gebracht zodat deze optimaal kunnen worden afgestemd.

Simulaties op maat

Met HORTUS kan een spoorsysteem eenvoudig worden gesimuleerd. Op basis van gegevens van de infrastructuur, treinkarakteristieken en van de energievoorziening kan HORTUS efficiënt en gedetailleerd de treinenloop inzichtelijk maken. Door het flexibele karakter van het programma, is het mogelijk de simulaties te detailleren op voor u relevante aspecten.

Toepassingsvoorbeelden

Mogelijkheden die HORTUS biedt zijn onder meer:
• spoorcapaciteit vergelijken bij klassieke en nieuwe beveiligingssystemen
• effecten van infrawijzigingen op het railverkeerstechnisch ontwerp
• effecten van gewijzigde blokindeling op de dienstregeling in kaart brengen
• effecten van infra- of dienstregelingwijzigingen op de energiebehoefte in kaart brengen
• optimaliseren van dienstregelingen op basis van de energievoorziening
• invloed inzichtelijk maken van aanpassingen in de generieke werking van van bedien- en/of beveiligingssystemen
• combinaties van bovenstaande mogelijkheden

HORTUS figuren

Realistische simulaties

HORTUS kan gegevens halen uit meerdere bronnen, wat de snelheid en nauwkeurigheid sterk ten goede komt. Hierdoor kan snel en efficiënt een model worden gebruikt dat betrouwbaar overeenkomt met de buitensituatie. De resultaten van de simulaties kunnen worden getoetst tegen de realisatiedata van de treinenloop uit loggingsystemen zoals TROTS.

De menselijke factor

Een belangrijke onzekerheid in simulaties is de invloed van menselijk gedrag. HORTUS biedt de mogelijkheid om gedrag van machinisten en treindienstleider te modeleren, waarbij bijvoorbeeld energiezuinig rijden kan worden gemodelleerd. Het menselijk gedrag kan verder worden gemodelleerd door een menselijke machinist of treindienstleider via een realistische interface (MMI) in de simulator deel te laten nemen.

Uitbreidbaar en schaalbaar

Op dit moment zijn de klassieke beveiliging (ProRrail NS’54 / ATB-EG) en het Europese beveiligingsysteem ERTMS/ETCS geïmplementeerd. Andere beveiligingsprincipes zijn naar wens toe te voegen. Als tractiesystemen zijn het 1500V/3000V tractiesysteem en het 25kV tractiesysteem toe te passen. Door de modulaire opbouw van het pakket en de mogelijkheid tot parallelle processing middels een zogeheten cluster van computers, behoren complexe en grootschalige berekeningen tot de mogelijkheden.

Movares HORTUS