De opkomst van computergestuurde beveiligingssystemen in de transportsector leidt tot andere risico’s en uitdagingen dan fysieke aanvallen als sabotage en koperdiefstal. Tegen die fysieke aanvallen hebben we  maatregelen genomen. Maar de transportsector, en ook het publieke domein, lijkt zich nog niet zo bewust van de gevaren van cybercrimininaliteit. Investeren in cyber security, of beter gezegd Secure Industrial Control Systems, wordt noodzakelijk. Movares heeft specialisten in huis die u kunnen adviseren over een pragmatische en gedragen aanpak van cyber security in uw organisatie.

 

Kwetsbare systemen

Steeds meer beveiligingssystemen communiceren via netwerken. Ook worden de computersystemen steeds meer gebaseerd op commercieel verkrijgbare software (Commercial Off-the Shelf Technology zoals MS Windows, SQL, en Ethernet). Daarmee word je gevoeliger voor hackers en virussen, worms en trojans. Met computers, netwerken, operating systems, applicaties en programmable controllers heeft u dus securitykwetsbaarheden in huis. Wanneer u geen maatregelen neemt om uw computersystemen en uw vitale ontwerp- en assetgegevens beter te beveiligen, dan kunnen cybercriminelen mogelijk bij u inbreken. Hackers zijn steeds gerichter op zoek naar kwetsbare ICS/SCADA-procesbesturingssystemen. Ook komt er meer en meer ‘hack-tooling’ en kennis vrij beschikbaar, wat het inbreken eenvoudiger maakt.

 

Security-eisen

Cybersecurity-regulering eist maatregelen ter bescherming van procesbesturingssystemen in kritische vitale sectoren als transport en infrastructuur. Weet u welke van uw systemen direct via internet bereikbaar zijn? De praktijk wijst uit dat veel organisaties daar onwetend over zijn. Een deel van die onwetendheid komt omdat systemen zijn aangelegd en/of worden beheerd door derden, waarmee geen of onvoldoende afspraken zijn gemaakt over security-eisen. Informatiebeveiliging betreft vaak alleen het KA-netwerk.

 

Cyber security: meer dan het installeren van security-fixes

Wie zijn security niet up-to-date houdt, blijft niet lang baas in eigen huis. Maar security-fixes installeren op een systeem dat nooit adequaat veilig is ontworpen, levert niet meer op dan een gevoel van veiligheid. En security werkt alleen als de veilige werkwijze ook de gemakkelijkste is. Daarbij gaan beveiliging en risicobeheersing hand in hand. Het best beveiligde netwerk is een goed beheerd netwerk! Movares is uw partner als het gaat om cyber security, van het maken van een bedreigingsanalyse en ontwerp tot advies over risico’s en risicobeheersing.

 

Lees meer over cyber security