Jan Koning is strategisch adviseur met een brede inhoudelijke en beleidsmatige expertise van alle spoorgerelateerde ontwikkelingen zoals (inter-)nationale wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen, de organisatie van de spoorsector, spoorwegveiligheid en de samenhang van de vele technische systemen, waaronder ERTMS. Daarnaast houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het spoor, zoals het Toekomstbeeld OV 2040, dat door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opgezet en wordt uitgevoerd in samenwerking met ProRail, reizigers- en goederenvervoerders en provinciale en gemeentelijke overheden.

Jan treedt ook op als onafhankelijk expert voor de Europese Commissie. Gedurende zijn loopbaan is Jan steeds betrokken geweest bij internationale projecten.

Diensten