De brug in de N522 in Ouderkerk aan de Amstel stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe. In opdracht van de provincie, de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam wordt de bestaande brug vervangen, een nieuwe brug gebouwd die uit twee afzonderlijke bruggen bestaat en wordt de infrastructuur aangepast. Movares heeft het wegontwerp gemaakt voor de bruggen en de omliggende wegen.

Senior Projectleider en teamleider Wegenmarc.kok@movares.nl+316 - 10 07 90 63

Vraag van de opdrachtgever

De brug Ouderkerk verbindt de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel. Aan beide zijden van de brug sluiten zijwegen aan voor lokaal verkeer. De weg wordt intensief gebruikt door het doorgaande verkeer, zeker tijdens filevorming op de A9 en in de spitsuren. Van Hattum en Blankevoort en KWS hebben samen met Hollandia Infra als combinatie de aanbesteding voor de vervanging van Brug Ouderkerk gewonnen. Movares is gevraagd om een wegontwerp te maken voor de nieuwe verkeerssituatie.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft het voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) gemaakt voor de nieuwe verkeerssituatie. Het doel van het project N522 Vervanging brug Ouderkerk is het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio door middel van het realiseren van twee nieuwe bruggen die veilig zijn en met een aanvaardbare beschikbaarheid gebruikt kunnen worden.

Om de twee nieuwe bruggen te laten functioneren, voorziet het Provinciaal Inpassingsplan ook in een aantal wijzigingen in de openbare ruimte die een direct gevolg zijn van het bouwen van de bruggen. Het resultaat van het project N522 Vervanging brug Ouderkerk is:

  • twee nieuwe beweegbare bruggen met aanbruggen over de Amstel;
  • gereconstrueerde kruising Oranjebaan – Amstelslag;
  • aangepaste kruising Burgemeester Stramanweg – Hoger Einde-Noord – Hoger Einde-Zuid;
  • fietsonderdoorgang aan de westzijde van de Amstel onder de Oranjebaan van de Amsteldijk-Noord naar de Amstelzijde;
  • fietsonderdoorgang aan de oostzijde van de Amstel onder de Burgemeester Stramanweg van Hoger Einde-Noord naar Hogereinde-Zuid;
  • verbindingsweg tussen de kruising Amstelslag naar de Amsteldijk-Noord.

Kenmerken van dit project

 
LocatieOuderkerk aan de Amstel
 
Periode2018 - Heden
KlantCombinatie BOK (Bruggen OuderKerk aan de Amstel)

Kennisgebieden