Dmitri Levin is een gedreven architect bij studioSK – de ontwerpstudio van Movares op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Hij creëert architectuur en ruimtelijke kwaliteit door zijn analytische en pragmatische werkwijze. Met heldere concepten weet hij op alle schaalniveaus de ambities, wensen en eisen binnen een project te vertalen tot creatieve oplossingen. Dit doet hij in een samenspel met opdrachtgevers, stakeholders, adviseurs en realiserende partijen. Duurzaamheid en circulariteit staan vanuit zijn persoonlijke overtuiging hierbij altijd centraal en de geest van de plek, de  ‘genius loci’, vormt de onderscheidende factor in zijn ontwerpen. Dmitri heeft gewerkt aan verschillende typen opgaven. Hij ontwerpt transformaties van bestaand vastgoed, technische gebouwen, bruggen, fietsenstallingen en stationsgebieden. Hij is bevlogen in alle fases van het proces, van de vroege planfase tot en met de realisatie van het project. Zo heeft hij zich ontpopt tot een veelzijdig ontwerper: een allround architect die met zijn enthousiasme en expertise continu inspireert en realiseert.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten