Trainingssimulator bruggen en sluizen MOBZ

Movares is al jaren actief op het gebied van simulatoren bestemd voor het opleiden van specialisten. Onze  simulatoren worden onder meer  ingezet bij het trainen van machinisten, wegverkeersleiders en operators voor bruggen en sluizen.

Vraag van de opdrachtgever

Binnen Rijkswaterstaat is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen. Op basis hiervan is het project Modernisering Objecten Bediening Zeeland  of  ‘MOBZ’ gestart. Het project staat voor de realisatie van een centrale bediening van alle sluizen en bruggen in beheer van Rijkswaterstaat Zeeland.
Een bediening op afstand  vergt een andere manier van werken ten aanzien van  vaardigheden, houding en ge­drag. Een intensief leertraject bereidt de medewerkers voor op  de landelijke ontwikkelingen en wensen in de nautische sector.
Voor dit opleidingstraject heeft Movares een volledig nieuwe trainingssimulator ontwikkeld. In deze simulator kunnen praktijk­situaties worden nagebootst van alle Zeeuwse objecten binnen het MOBZ project.

Uitgevoerde werkzaamheden

Op basis van de  functionele eisen voor de nieuwe bedieningsomgeving is binnen Movares gestart met de bouw van een prototype van de Mens Machine Interface ofwel “MMI” . Dit prototype is in nauwe samenwerking met de operators van bruggen en sluizen doorontwikkeld , waarbij de bedienprocessen en –restricties uitvoerig in beeld zijn gebracht. Gelijktijdig is gestart met de bouw van natuurgetrouwe 3D modellen van alle 19 objecten binnen het traject MOBZ. Movares beschikt over een eigen studio waar hoogwaardige virtuel reality modellen snel en vakkundig kunnen worden opgebouwd.
Met de MOBZ  simulator kan een operator worden getraind in het gelijktijdig centraal bedienen van de bruggen en sluizen en raakt hij of zij vertrouwd met de verschillende objecten.
Het is voor de operator mogelijk alle objecten aan te sturen. De bedienprocessen binnen de MMI zijn waarheidsgetrouw en maken de operator vertrouwd met alle objectspecifieke restricties .
Het systeem is uitgerust met een volledige videowall waarop gelijktijdig tot een maximum van 20  camera kunnen worden ingeschakeld. De camerabeelden worden gegenereerd vanuit de virtuele omgeving binnen de simulator en geven een visuele terugkoppeling aan de operator.
In de simulatieomgeving kunnen alle relevante omstandigheden worden beïnvloed om praktijksituaties levensecht te trainen. Zo kan worden gevarieerd in verkeersdrukte, scheepvaartaanbod en getijden. Het systeem biedt uiteraard ook mogelijkheden om  wisselende weersomstandigheden en tijdstippen op te roepen. Hierdoor kan het trainingsprogramma bij dag, nacht, regen of  mist worden uitgevoerd. Naast de camerabeelden kan de operator ook terugvallen op de radar beelden van de scheepvaart en verkrijgt zo een compleet beeld van de situatie.

Bijzonderheden

Binnen de evaluatiemodule kunnen alle handelingen van de operator worden geregistreerd en in een nabespreking worden opgeroepen. Als onderdeel van het examen wordt een rapport  gegenereerd van de wijze waarop een situatie is afgehandeld.
Naast het trainen en opleiden van operators wordt de simulator ook ingezet bij het verder optimaliseren en afstellen van de theoretisch bepaalde cameraplannen binnen het project MOBZ.
Het systeem is hiervoor uitgerust met dezelfde camerasimulator die door Rijkswaterstaat wordt ingezet bij het ontwerp van cameraplannen langs Rijkswegen. Het systeem levert automatisch een rapportage waarin voor alle camera’s  de wereldcoördinaten, kijkhoek en cameratype  zijn opgenomen.

Samenwerking

LocatieTerneuzen
Periode2010 - 2011
KlantRijkswaterstaat

Camera Simulator

Als opdrachtnemer wordt u tijdens de ontwerpfase gevraagd meer zekerheid te verschaffen dat de videocamera projectering aan de gestelde eisen voldoet. Steeds vaker wordt door opdrachtgevers…

Lees verder

Visuals

De afdeling Visuals van Movares ondersteunt u met maatwerkoplossingen bij onderzoek, toetsing of het creëren van draagvlak door middel van visualisatie en simulatie.

Lees verder