De Rotterdamsebaan verbindt knooppunt Ypenburg (snelwegen A4/A13) en de Centrumring van Den Haag. Door deze nieuwe weg verdeelt  het verkeer zich beter van en naar de snelwegen en wordt de druk op de Utrechtsebaan minder. Bijzondere onderdelen zijn een verdiepte ligging en een 1,6 km lange boortunnel. Movares was vanaf 2009 tot de oplevering en overdracht aan de beheerders nauw betrokken bij het ontwerp en de realisatie van deze nieuwe ontsluitingsweg.

Ingenieursdiensten Rotterdamsebaan

Sinds 2014 werken wij aan de (vervolg)opdracht ‘Ingenieursdiensten Rotterdamsebaan’ en verzorgden we alle advisering, ontwerp- en toetswerk voor de projectorganisatie Rotterdamsebaan (gemeente Den Haag).. Op 19 februari 2021 is de tunnel in gebruik genomen. We zijn daarna samen met het bouwteam hard aan de slag gegaan met de overdrachtsdossiers om de projectonderdelen over te kunnen dragen aan alle beheerders, 24 in totaal.

Specifieke kennis

De gemeente Den Haag is met de combinatie Movares-Arthe een raamovereenkomst aangegaan voor het project Rotterdamsebaan. De raamovereenkomst werd verworven op basis van specifieke kennis van Movares op het gebied van civiele techniek (waaronder een boortunnel in zachte bodem), wegontwerp, geotechniek, spoorontwerp (tram), hydrologie en (tunnel)technische installaties. Arthe bracht aanvullende specialistische kennis in op het gebied van boortunnels.

Bijzonderheden

De aanleg van de Rotterdamsebaan was een complexe opgave in een stedelijke omgeving. De Rotterdamsebaan begint bij knooppunt Ypenburg waar de A13 aansluit op de A4 en gaat onder de snelwegen door in een verdiepte bak. De weg vervolgt in de Vlietzone, een parkachtig groengebied langs de stad, en gaat dwars door de achtertuin van familiepark Drievliet. Hier was de opgave groter dan alleen de weg, namelijk ook de aanleg van een nieuw park, een waterberging, een nieuwe parkeervoorziening met bijbehorende brug en een nieuw fietsviaduct over de A4. De tunnel gaat volgens een ‘eigen route’ onder een woongebied door en komt uit in de Brinckhorst, het bedrijvengebied dat sterk in ontwikkeling is.

Joost Joustra, opdrachtgever Rotterdamsebaan:

We zochten een deskundige partner bij wie we al onze vragen konden neerleggen: technische vragen en capaciteitsbehoeften. Movares maakt vanaf de start onderdeel uit van ons team en van de backoffice en levert producten als adviezen, ontwerpen en toetsingen voor alle onderdelen. Ik ben zeer tevreden over onze samenwerking.

LocatieDen Haag
Periode2009 - 2021
KlantGemeente Den Haag