Ons project

HOV-verkenning Arnhem Nijmegen

De provincie Gelderland, regio Arnhem-Nijmegen en 19 gemeenten binnen de regio, hebben de ambitie om snelle, schone en betrouwbare verbindingen te realiseren tussen woon-, werk- en kennislocaties in de stad en in de regio. Met gerichte maatregelen krijgt het openbaar vervoer op corridors een upgrade tot hoogwaardig openbaar vervoer. Wij hebben voor de provincie de zgn. HOV-corridorverkenning gedaan. Deze verkenning leverde verrassende nieuwe inzichten op.

Projectmanager mobiliteit en infrastructuurmartin.wink@movares.nl+31 (0)6 - 51 09 31 05

HOV-verkenning

Provincie Gelderland heeft ons gevraagd een verkenning naar kansrijke HOV-corridors uit te voeren en daarbij de effecten en consequenties voor het OV per corridor in beeld te brengen. De 19 gemeenten in de regio Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland werken in twee tranches aan een HOV-netwerk. De basis vormde het Actieplan ‘Samenwerken aan Hoogwaardige Openbaar Vervoer-Corridors voor de regio Arnhem Nijmegen 2019 – 2022’ waarin twaalf corridors zijn opgenomen, waaronder het trolleynetwerk van Arnhem (lijnen 1, 2, 3, 5, 6 en 7) en de Heijendaalshuttle in Nijmegen (lijn 10).

Verkenning zes corridors

Binnen de eerste tranche van de verkenning hebben we zes corridors onderzocht:

 • Arnhem-Huissen-Bemmel-Nijmegen (lijn 300);
 • Velp-Arnhem-Elst-Nijmegen (lijn 331);
 • Arnhem-Westervoort-Duiven-Zevenaar (lijn 60);
 • Nijmegen-Beuningen-Druten (lijnen 12, 85 en 89);
 • Trolleynetwerk van Arnhem (stadslijnen 2, 5 en 6);
 • Heyendaalshuttle van Nijmegen (stadslijn 10).

Vervolgens hebben we de kansrijke verbindingen en korte termijn infra-maatregelen geprioriteerd.

De verkenning geeft per corridor inzicht in (regionale doelstellingen):

 • de huidige en potentiële (toekomstige) vervoerwaarde;
 • de effecten op: economie, onderwijs, arbeidsmarkt en sociale inclusie;
 • vervoerkundige voorstellen op lijnniveau;
 • (infrastructurele) maatregelen om snelheid en betrouwbaarheid op HOV-niveau te brengen;
 • geschatte investerings- en exploitatiekosten.

Het resultaat van de verkenning ziet er als volgt uit:

De voorgestelde lijnvoeringen en maatregelen voor de OV-corridors blijken voldoende HOV-waardig; dit betekent dat op de eerste tranche corridors een Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk te realiseren is. Door de invoer van HOV, wordt de bus een aantrekkelijk(er) alternatief voor de auto. Dit komt doordat het HOV-voorstel maatregelen bevat waarmee het bereik wordt vergroot en reistijden worden verkort. Hierdoor verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven en huishoudens en neemt vanaf de economische kerngebieden de bereikbaarheid toe.

Onze rapportage wordt als wens meegegeven bij het programma van eisen voor de aanbesteding Rijn-Waal. Inmiddels werken we ook aan de tweede tranche van de verkenning.

Innovatief

Voor de verkenning is de Movares Verbindingswijzer ingezet, een innovatief bereikbaarheidsmodel waarmee op heldere en eenvoudige wijze consequenties van aanpassingen aan lijnvoering (snelheid, frequentie, routering) inzichtelijk zijn gemaakt. De provincie en betrokken gemeenten waren verrast door de goede en nieuwe inzichten die de Verbindingswijzer opleverde voor de HOV-corridorverkenning.

Lees het artikel in Movares Magazine 2 2020

Quote
Martin Wink: ‘De regio Arnhem-Nijmegen heeft een gezonde ambitie om het openbaar vervoer een stap verder te brengen. Er is veel enthousiasme in het kernteam en bij de regio aanwezig om een kwaliteitsimpuls te realiseren. Als Movares dragen wij daar natuurlijk graag aan bij! Het enthousiasme aan beide zijden heeft geleid tot een zeer prettige samenwerking.’

LocatieArnhem
Periode2019 - Heden
Klantprovincie Gelderland

De Movares Verbindingswijzer

Goede bereikbaarheid is cruciaal voor het functioneren van onze samenleving. Of het nu gaat om kantoren, woningen, scholen, ziekenhuizen of bedrijventerreinen. Maar hoe breng je...
Lees verder