Ons project

Elektrisch busvervoer in Groningen

In april 2016 heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de afspraak ondertekend dat in Nederland vanaf 2025 alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer vrij zijn van uitstoot. Daar wil Groningen stapsgewijs bij aansluiten door inzet van elektrische bussen op het busnet Q-link. Dit nieuwe, snelle busnet is binnen korte tijd een succes geworden met groeipercentages van 30 procent. Groningen wil tussen 2020 en 2023 de conversie maken en heeft Movares gevraagd de diverse mogelijkheden te onderzoeken.

Projectmanager mobiliteit en infrastructuurmartin.wink@movares.nl+31 (0)6 - 51 09 31 05

Vraag van de opdrachtgever

OV Bureau Groningen-Drenthe heeft Movares gevraagd te onderzoeken op welke manier en tegen welke kosten het beste de conversie gemaakt zou kunnen worden naar energiezuinige, elektrische bussen. Dit in verband met de voorbereiding van het bestek voor de nieuwe concessie in 2020 voor Q-link.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft diverse alternatieven onderzocht: trolley, partiële trolley (2.0), elektrisch rijden met een batterij en een plug-in Hybrid. In het onderzoek hebben we de alternatieven onderzocht en afgezet tegen het stroomverbruik op de Q-link lijnen. Hiervoor hebben we een model gebouwd met als input de route, de haltes en de gemiddelde en maximale snelheden. Hoewel Groningen van oudsher een tram/trolleystad is bleek teruggaan naar de trolley geen optie. De inpassing ervan is te lastig en neemt veel tijd in beslag. Accu’s in de bussen zonder opladen onderweg zouden zo groot moeten zijn dat er niet voldoende ruimte over blijft voor reizigers. Als meest preferente voorkeursalternatief kwamen laadpalen uit het onderzoek. De investeringskosten van laadpalen zijn relatief laag en de techniek is minder complex.

Dit systeem, dat opportunity charging heet, bleek goed te passen bij de karakteristieken van de Q-link lijnen. Er wordt tijdens iedere rit onderweg opgeladen bij de knooppunten en aan beide eindpunten. Daardoor is een efficiënte exploitatie mogelijk. Met een afschrijftermijn van 15 jaar zijn de bussen even duur als de dieselvarianten, terwijl rekening is gehouden met éénmaal uitwisselen van het accupakket gedurende de 15 jaar levensduur.

Publicaties
> QS: http://magazine.movares.nl/qs-oktober-2016#!/elektrificatie-bussen

Innovatie een van onze pijlers

Dit project toont aan dat de exploitatie met elektrische bussen tegen gelijke exploitatiekosten uitvoerbaar is. De industrie heeft daar inmiddels de oplossingen voor die het experimentele stadium voorbij zijn.

LocatieGroningen
Periode2016 - 2016
KlantOV bureau Groningen-Drenthe

Verkeer en vervoer

Hoe houden we Nederland bereikbaar terwijl de hoeveelheid verkeer blijft toenemen? Voor al uw verkeer- en vervoervraagstukken kunt u bij Movares terecht.

Lees verder