De Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, wordt over een lengte van ongeveer 4 kilometer verlegd. Dankzij het nieuwe stuk spoor, het Theemswegtracé, gaat de spoorlijn niet langer over de Calandbrug en zitten de toenemende scheepvaart en spoorverkeer elkaar vanaf 2020 niet langer in de weg. Voor Havenbedrijf Rotterdam hebben we twee boogbruggen in het Theemswegtracé ontworpen: de brug over de Thomassentunnel en de brug over de Rozenburgsesluis.

De Calandbrug

De Calandbrug vormt een belangrijk verkeersknooppunt. Al het treinverkeer over de Betuweroute van en naar Europoort en de Maasvlakte rijdt over deze route. Maar de Calandbrug uit 1969 is verouderd en biedt onvoldoende capaciteit voor het toenemende treinverkeer. De twee nieuwe boogbruggen gaan de stalen Calandbrug voor het treinverkeer vervangen.

Ontwerpen

Movares is gevraagd een gedetailleerd ontwerp van de bruggen te maken. Hiervoor hebben we een verdiepingsslag gemaakt van het voorontwerp. We hebben onder meer analyses gedaan van de aanpalende projecten die interne en externe raakvlakken hebben met dit project.

De brug over de Thomassentunnel is een dubbelsporige stalen verstijfde staafboogbrug met een hoofdoverspanning van 156,1 m en aanbruggen van respectievelijk 56,6 en 52,4 m. De totale lengte van de brug is 269,1 m. De breedte is 12,1 m. De brug over de Rozenburgsesluis is een dubbelsporige stalen verstijfde staafboogbrug met een overspanning van 172,8 m. De totale lengte van de brug is 176,8 m. De breedte van deze brug is 18,1 m om de boog in het spoor volledig te kunnen omsluiten.

Bijzonderheden

De aanleg van het Theemswegtracé is een omvangrijk project, waarvoor aanpassingen nodig zijn aan wegen, spoor en kabels en leidingenstroken. De doorlooptijd van dit project is zeer kort. De start van het definitief ontwerp (DO) was in het najaar van 2016. Het DO is in het voorjaar van 2017 afgerond. Vervolgens startte de aanbesteding. De kunstwerken moeten medio 2020 al zijn opgeleverd voor het volledige 4km lange tracé. Eind 2021 moeten de treinen gebruik maken van dit nieuwe deel van de spoorlijn.

Kenmerken van dit project

 
LocatieHavenspoorlijn, Rotterdam
 
Periode2016 - 2017
KlantHavenbedrijf Rotterdam

Kennisgebieden