Ons project

Boogbruggen Theemswegtracé

De Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, is over een lengte van ongeveer 4 kilometer verlegd. Dankzij het nieuwe stuk spoor, het Theemswegtracé, gaat de spoorlijn niet langer over de Calandbrug en zitten de toenemende scheepvaart en spoorverkeer elkaar niet langer in de weg. Voor Havenbedrijf Rotterdam heeft Movares twee boogbruggen in het Theemswegtracé ontworpen: de brug over de Thomassentunnel en de brug over de Rozenburgsesluis.

De Calandbrug

De Calandbrug vormt een belangrijk verkeersknooppunt. Al het treinverkeer over de Betuweroute van en naar Europoort en de Maasvlakte rijdt over deze route. Maar de Calandbrug uit 1969 is verouderd en biedt onvoldoende capaciteit voor het toenemende treinverkeer. De twee nieuwe boogbruggen gaan de stalen Calandbrug voor het treinverkeer vervangen.

Ontwerpen

Movares is gevraagd een gedetailleerd ontwerp van de bruggen te maken. Hiervoor hebben we een verdiepingsslag gemaakt van het voorontwerp. We hebben onder meer analyses gedaan van de aanpalende projecten die in- en externe raakvlakken hebben met dit project.

De brug over de Thomassentunnel is een dubbelsporige stalen verstijfde staafboogbrug met een hoofdoverspanning van 156,1 m en aanbruggen van respectievelijk 56,6 en 52,4 m. De totale lengte van de brug is 269,1 m. De breedte is 12,1 m. De brug over de Rozenburgsesluis is een dubbelsporige stalen verstijfde staafboogbrug met een overspanning van 172,8 m. De totale lengte van de brug is 176,8 m. De breedte van deze brug is 18,1 m om de boog in het spoor volledig te kunnen omsluiten.

In het weekend van 3-5 april 2020 is de brug over de Rozenburgsesluis geplaatst. De brug over de Thomassentunnel wordt in het weekend van 29-31 mei 2020 geplaatst.

Verschillende medewerkers van de afdeling Contract- en Bouwmanagement van Movares zijn betrokken bij dit omvangrijke project. Zij zijn verantwoordelijk voor de waarneming en het bouwmanagement voor de onderbouw, geven advies over de uitwerking van de ontwerpen en toetsen de ontwerpen en al het overige staalwerk op het Theemswegtracé. De bovenbouw is inmiddels aanbesteed en gegund aan Volker Rail. Movares blijft ook tijdens de bovenbouw betrokken bij het project. Als zich geen problemen voordoen door de coronacrisis, zullen deze werkzaamheden eind 2020 van start gaan.

Bijzonderheden

De aanleg van het Theemswegtracé is een omvangrijk project, waarvoor aanpassingen nodig zijn aan wegen, spoor en kabels en leidingenstroken. De doorlooptijd van dit project is zeer kort. De start van het definitief ontwerp (DO) was in het najaar van 2016. Het DO is in het voorjaar van 2017 afgerond. De kunstwerken worden in 2020 opgeleverd en eind 2021 moeten de treinen gebruik maken van dit nieuwe deel van de spoorlijn.

LocatieRotterdam
Periode2016 - donderdag januari 1970
KlantHavenbedrijf Rotterdam

Kunstwerken

Civiele kunstwerken, zoals bijvoorbeeld bruggen, tunnels, viaducten, geluidsschermen, ecoducten, sluizen en gemalen, vormen een belangrijk onderdeel van onze infrastructuur.

Lees verder