Harald Prins is adviseur op het gebied van EMC, aarding en energievoorziening van zowel hoogspanningsverbindingen en tractie-energiesystemen (zowel 1500 Vdc als 25kVac). Harald levert graag zijn bijdrage als EMC specialist aan de steeds belangrijker wordende elektrische (hoogspannings-) infrastructuur. Harald heeft een sterk analytisch vermogen en is in staat om onder grote tijdsdruk complexe systemen te analyseren, oplossingen te bedenken, en deze op duidelijke wijze te rapporteren.

 

Harald is bekwaam in onder andere het volgende:

  • Adviseren over elektromagnetische beïnvloeding door hoogspanningsverbindingen en tractie-energiesystemen;
  • Inspecteren van aardingssytemen en elektrotechnische installaties van hoogspanningsinstallaties en tractie-energiesystemen;
  • Meten aan hoogspanningsinstallaties en tractie- energiesystemen;
  • Berekenen en rapporteren van de specifieke magneetveldzone (0,4µT-zone) conform de RIVM handreiking;
  • Schrijven van duidelijk leesbare rapportages.