Maakt u zich zorgen over een hoogspanningslijn of een geëlektrificeerde spoorweg of een zendmast in de nabijheid van uw terrein? Movares ondersteunt u graag bij de beantwoording van EMC- en aardingsvraagstukken. Wij brengen voor u de risico’s, alsook de mogelijke mitigerende maatregelen, in kaart m.b.t. elektrische veiligheid, elektrische verstoringen en zwerfstroomcorrosie. Daarnaast ondersteunen wij u met het opstellen van integrale aardingontwerpen (inclusief bliksembeveiliging) en EMC compliance rapporten van elektrische installaties  en EMC advies.

Beïnvloeding en verstoringen EMC

Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) is de toestand waarin diverse elektrische apparaten of systemen in elkaars nabijheid functioneren zonder elkaar negatief te beïnvloeden. Steeds vaker treden EMC-problemen op door een toename van het aantal elektromagnetische bronnen en het afnemen van de immuniteit van systemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de opkomst van vermogenselektronica in de energiesystemen. Problemen die kunnen ontstaan betreffen bijvoorbeeld verstoringen van telecomverbindingen, verstoringen van detectie- en schakelsystemen en de veiligheid van mens en dier.

Elektrische (hoogspannings)netten en tractie-energie systemen

Movares beschikt, als onafhankelijke adviesbureau, over veel kennis van elektrische (hoogspannings)netten en tractie-energie systemen. Wij kunnen u onder andere met het volgende van dienst zijn:

 • Rapporteren van de specifieke magneetveldzone (0,4 microTesla). Movares is door het RIVM aangemerkt als ‘bureau waarvan bekend is dat het ervaring heeft met zoneberekeningen volgens de handreiking’ voor Standaardsituaties en situaties met beïnvloeding door meerdere bronnen.
 • Bepalen van het risico op wisselcorrosie (conform de NEN3654) alsook zwerfstroomcorrosie.
 • Opstellen van EMC compliance rapport (TCF), waarmee elektromagnetische compatibiliteit wordt aangetoond;
 • Expert opinion en EMC advies van integrale aardingsontwerpen en EMC ontwerpen.
 • EMC-metingen en magneetveld metingen, zowel laag- als hoogfrequent (straling) velden;
 • Inspecteren van aardingsvoorzieningen van technische installaties.

Downloads

Projecten EMC en aarding

 • DAR: Metro Doha – EMC, zwerfstromen en elektrische veiligheid.
 • TenneT – Beïnvloedingstudie Hollandse Kust (zuid)
 • Gemeente Kampen – Bepalen van de specifieke magneetveldzone (conform RIVM Handreiking).
 • A15 lanes (aannemers combinatie) – EMC advies van de aarding van de Botlekbrug (Simulatie en EMC-meting).
 • Bombardier: EMC-analyse en EMC advies van de spoorbeveiligingsinstallatie Hoekse lijn
 • SNCF Systra: Magneetvelden veroorzaakt door elektrificatie spoor Denemarken
 • Movares is actief lid van de NEC-EMC, NEC 8 Systeemaspecten van de elektriciteitsvoorziening en NEC 9 Elektrisch materieel, systemen en elektronische toepassingen voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer. Ook neemt Movares deel aan meerdere CENELEC & IEC werkgroepen.