Emiel is een allround adviseur met ruim 32 jaar ervaring in de rail-en weginfrastructuur. Als geen ander heeft hij kennis van de vele werktuigbouwkundige en spoorconstructies. Zijn kennis en ervaring zet hij in diverse (multidisciplinaire) projecten en in verschillende rollen in: als specialist WTB, technisch manager, directievoerder, toezichthouder en inspecteur. Emiel is voor velen een vraagbaak; hij adviseert over materiaalonderzoek, renovatie, onderhoud en levensduurverlenging, voert onderzoeken uit bij schade en storingen en co├Ârdineert bij functieherstel.

In alle projecten heeft Emiel aandacht voor veiligheid, het milieu en geluidsreductie en het werken met bijzondere stoffen als verf en asbest. Dit vanuit de verantwoordelijkheid voor trein-, weg- en scheepvaartverkeer en de zorgplicht bij het werken in de nabijheid van omwonenden.

Projecten waar de expertise van Emiel ligt zijn vervanging en aanpassing van beweegbare spoor- en verkeersbruggen, bijzondere installaties zoals vlotters en schuiven, conserveringswerken en daarnaast bovenbouwconstructies en betonnen viaducten. Hij heeft ervaring met Externe Kwaliteitsborging en UAVGC en met het proces van risicobeoordeling tot CE-markering, vanuit de machinerichtlijn. Al met al is Emiel een specialist die graag samenwerkt met opdrachtgevers en partners binnen alliantiecontracten, UAV(GC)-contracten, in bouw- en calamiteitenteams.

Projecten