Movares en Westenberg adviseren Rijkswaterstaat over instandhouding beweegbare bruggen en sluizen

Om Nederland ook de komende jaren bereikbaar te houden gaat Rijkswaterstaat de infrastructuur uitbreiden en de bestaande infrastructuur verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Rijkswaterstaat heeft advies- en ingenieursbureau Movares gevraagd drie jaar lang advies te leveren over de instandhouding van de beweegbare bruggen en sluizen. De adviesopdracht aan Movares betreft de helft van het hele areaal van bruggen en sluizen, in totaal ruim 650 kunstwerken. Movares werkt in deze opdracht nauw samen met ingenieursbureau Westenberg.

Veel (beweegbare) bruggen en sluizen zijn gebouwd vanaf de jaren ‘50. De objecten en de gebruikte ICT naderen het eind van hun levensduur en zijn toe aan ofwel renovatie of vervanging. Met het Programma Vervanging en Renovatie gaat Rijkswaterstaat extra investeren in het uitbreiden, verjongen en vernieuwen van de infrastructuur. Daarnaast wil Rijkswaterstaat kansen benutten om de infrastructuur verder te verduurzamen en zoveel mogelijk energieneutraal te opereren.

Slimme innovaties
Met slimme innovaties wil Rijkswaterstaat toekomstige storingen voorkomen en de constructies en installaties zodanig vernieuwen dat ze voldoen aan de eisen en wensen voor huidig én voor toekomstig gebruik. Onderdeel hiervan vormen de analyses van big data om beter te kunnen voorspellen waar onderhoud nodig is, zodat het beschikbare geld doelmatig wordt ingezet.

Beweegbare bruggen en Machineveiligheid

Movares gaat Rijkswaterstaat drie jaar lang adviseren over de onderhoudsmaatregelen en de kosten om de veiligheid en betrouwbaarheid van de beweegbare bruggen en sluizen te blijven garanderen. Movares werkt hierbij samen met ingenieursbureau Westenberg. Al decennia lang adviseert Movares gedurende de gehele levenscyclus van (beweegbare) bruggen en sluizen. Dit advies varieert van het ontwerpen van constructies, het uitvoeren van levensduurbeschouwingen tot het meewerken aan de renovatie ervan om de levensduur te verlengen, inclusief Machineveiligheid. Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers zoals aannemers, lokale overheden, ProRail en Rijkswaterstaat.

Meer informatie: Gert Visser en Laurens van Geel