Logistiek is overal om ons heen. Van pakketbezorgers, bevoorrading van winkels en horeca tot bouwlogistiek. De inpassing van logistiek vindt bij gebiedsontwikkelingen vaak pas achteraf of impliciet plaats, met nadelige gevolgen. In opdracht van Topsector Logistiek en CROW hebben we samen met BRO de ‘handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling en Logistiek’ opgesteld met daarin concrete actiepunten voor gemeenten en initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingen om logistiek (beter) te borgen in het gebiedsontwikkelingsproces.

Verbinding logistiek en gebiedsontwikkeling

Doel van de handreiking is met concrete actiepunten de werelden van logistiek en gebiedsontwikkeling beter te verbinden. De handreiking beschrijft wie welke acties kan ondernemen en op welk moment in het proces. De actiepunten zijn verrijkt met lesson learned en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is de handreiking toekomstbestendig; er is een koppeling gemaakt met de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat.

De handreiking is hier te vinden.

Lees hier meer over het project.