Verkeersveiligheid is een hot item, zeker in steden, dorpen en woonwijken. De combinatie van openbaar vervoer, auto’s, fietsers, voetgangers en spelende kinderen maken dit tot een complexe omgeving.

Het gaat hierbij niet alleen om de objectieve verkeersveiligheid (de harde cijfers) maar vaak veel meer om de beleving van de verkeersveiligheid, de subjectieve kant van het verhaal. Movares helpt met het inzichtelijk maken van de beleving van de weggebruiker. Op basis van Human Factors kunnen wij aanbevelingen doen voor de verbetering van een verkeerssituatie.

Daadwerkelijke ongevallen doen zich gelukkig minder vaak voor dan ‘bijna-ongevallen’, maar die leiden niet minder vaak tot discussies tussen burgers en overheden om oplossingen te vinden voor verkeersveiligheidsknelpunten. Movares biedt op alle fronten ondersteuning om te komen tot gedragen oplossingen voor onder meer verkeersveiligheidsknelpunten, herinrichtingen volgens duurzaam veilig en schoolzones. Ook beschikken wij over de verkeersveiligheidsatlas, een op GIS-gebaseerde rapportage voor de inventarisatie van gemeentelijke en/of regionale verkeersveiligheid.

Wat kan Movares voor u betekenen op het gebied van verkeersveiligheid?

  • Movares kan u adviseren vanaf het opstellen van verkeersveiligheidsbeleid, tot het ontwerpen of herinrichten op basis van Duurzaam Veilig of bijvoorbeeld Shared Space;
  • We kunnen u helpen bij gespecialiseerde vragen omtrent verkeersveiligheid in vroege planfasen (OTB/MER);
  • We kunnen verkeersveiligheidsaudits voor u uitvoeren in verschillende fasen.