Het rijden over spoor is conceptueel anders dan rijden over een weg. Remwegen zijn bij hoge snelheden zo lang dat een machinist niet meer op zijn zicht kan vertrouwen. Hij moet in zijn cabine duidelijke instructies krijgen over de situatie op het spoor verderop, buiten zijn zicht. Ook kan een spoorgebonden voertuig niet zomaar uitwijken als er een stremming is. Het railverkeerstechnische team van Movares is gespecialiseerd in veilige spoorinfra. We zijn de partij om railverkeerskundige vraagstukken om te zetten in veilige, bouwbare, integrale ontwerpen die voldoen aan de eisen en wensen van alle betrokkenen.

Multidisciplinair

Om voldoende veiligheid te realiseren, moeten soms concessies worden gedaan aan de functionaliteit. Om er voor te zorgen dat de spoorinfra na realisatie voldoet aan de verwachting van de opdrachtgever, is het belangrijk tijdens het ontwerp alle aspecten mee te nemen die invloed kunnen hebben op functionaliteit en de veiligheid: seinen, wissels, ligging van het spoor (hellingen en bogen), bovenleiding, perronindeling, tunnels, fly-overs, overwegen, etc. Omdat Movares actief is van planstudie tot realisatie, is multidisciplinaire afstemming voor ons eenvoudig en vanzelfsprekend.

Veilig en bouwbaar ontwerp

Het railverkeerstechnische team kan ontwerpen maken voor grote projecten als de Tweede Maasvlakte, maar ook voor kleine werken als het tijdelijk buitendienst nemen van een perronspoor of het verwijderen van een aftakking naar een oud industrieterrein. We beschrijven hoe de technische systemen moeten worden toegepast: seinen, treinbeïnvloeding, treindetectie, interlocking, ERTMS, etc. Alle ontwerpen worden gemaakt als uitgangspunt dat het veilig, bouwbaar en volgens de wensen van de opdrachtgever is.

We werken dagelijks met de Nederlandse wet- en regelgeving en met de richtlijnen en voorschriften van verschillende spoorse infrabeheerders. We zijn gecertificeerd voor het maken van Railverkeerstechnische ontwerpen (RVTO) en Functioneel Integraal Systeemontwerpen (FIS) voor ProRail.