Als teamleider geef ik richting aan ons advies- en ontwerpteam met railverkeerskundigen en railverkeerstechnici. Ik adviseer over veilige spoorse infrastructuur en beweeg me met name op het grensvlak tussen functionele eisen en technische mogelijkheden. De integratie van de systemen voor spoor, energievoorziening en beveiliging speelt daarbij een belangrijke rol. Mijn speerpunten zijn BIM en ERTMS.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten