Movares Nederland is het advies- en ingenieursbureau dat actief is op het gebied van:

Onze naam Movares staat voor beweging, onze mensen voor gedegen kennis.
Wij willen hét bureau zijn van vormgevers voor een bereikbare en leefbare omgeving. Ons motto is: Wij verbinden. Onze kernwaarden zijn: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Wij zien onze medewerkers als onze partners. Ruim de helft van de medewerkers bezit 70% van de aandelen. Via de Movares Foundation steunen wij maatschappelijk relevante projecten.

Onze visie

Onze naam staat voor beweging, onze mensen voor gedegen kennis. Wij willen hét bureau zijn van vormgevers van een bereikbare en leefbare omgeving. Dit doen we door onze kennis en kunde maximaal in te zetten voor de continuïteit, veiligheid en duurzaamheid van de maatschappelijk onmisbare functies mobiliteit, energievoorziening en waterbeheer.

Motto: ‘Wij verbinden’

De essentie van ons werk bestaat uit het leggen van verbindingen. In relatie met velen zowel binnen als buiten het bedrijf worden daarbij adviezen en producten gegenereerd die meerwaarde hebben. Hierbij valt te denken aan contacten van onze medewerkers met opdrachtgevers, medewerkers, potentiële werknemers, instanties en bedrijven die complementair zijn aan ons  in hun kennis en kunde. Het is deze veelheid aan contacten die waarde toevoegt. Deze weerspiegelt zich in onze projecten. Last but not least streven we in onze projecten naar een concrete bijdrage in termen van duurzaamheid. Omdat – wij ervan overtuigd zijn dat uiteindelijk alles met alles verbonden is en wij als mens leven van en voor onze verbinding met de wereld om ons heen.

Betrokken mensen

Onze mensen maken het werk. Ruim 1100 professionals geven dagelijks invulling aan onze kernwaarden ‘betrokken, duurzaam en vernieuwend’ in de vele projecten waaraan wij ons aandeel leveren. Betrokkenheid met de wereld om ons heen bepaalt hoe wij omgaan met people, planet en profit. Wij doen dat vanuit verschillende expertisegebieden waarbij de aspecten duurzaamheid en vernieuwing richtinggevend zijn voor ons handelen. Wij zien onze medewerkers als partners.De bijzondere eigendomsverhoudingen in het bedrijf, waarbij ruim de helft van de werknemers meer dan 70 procent van de aandelen bezit, is een van de uitingen van dit partnerschap. Kom werken bij Movares!

Projecten

Movares werkt aan grote projecten, maar ook aan kleinere (deel)projecten en voert studies uit op het gebied van mobiliteit en inpassing. Enkele voorbeelden van grote projecten zijn de het project VleuGel met onder meer de aanleg van twintig light-railstations, het project Sporen in Arnhem, waarbij de vervoerscapaciteit ingrijpend wordt aangepast en de capaciteitsverdubbeling van de hoogspanningslijn tussen Groningen en Zwolle. Belangrijke regionale openbaarvervoerprojecten zijn de MerwedeLingelijn en de Utrechtse Uithoflijn.
Movares werkt aan het ontwerp en de bouw van stations, bruggen, viaducten en andere kunstwerken en ontwikkelt nieuwe concepten voor het openbaar vervoer van de toekomst. Daarnaast adviseren we een breed scala aan opdrachtgevers o.a. op het gebied van water, energie en contracten.

Innovatief & Duurzaamheid

Movares legt steeds meer de nadruk op scopeverbreding. Dat impliceert de noodzaak van innovatie en duurzaamheid op nieuwe werkterreinen.

Movares FoundationFoundation (doorzichtig)

Movares wil meerwaarde bieden. Aan onze opdrachtgevers, maar ook aan de maatschappij in bredere zin. Daartoe is per 1 januari 2012 de Movares Foundation opgericht. Door middel van inzet en kennis willen wij als Utrechts bureau wat teruggeven aan onze directe omgeving (de stad Utrecht), maar ook verder gelegen goede doelen kunnen onze steun krijgen. Met donaties, ingenieursexpertise maar ook met gewone menskracht steunen wij diverse maatschappelijk relevante projecten. Hiermee hopen wij de sociale en economische participatie van mensen te vergroten. Wilt u meer informatie? Bekijk dan de website!

Meer over Movares Nederland: