Amsterdam heeft het voornemen om stadsdeel IJburg sterk uit te breiden. De verwachting is dat medio juni wordt ingestemd met de verdere uitbreiding met het Middeneiland. Het realiseren van een hoogwaardige OV verbinding, c.q. het doortrekken van de IJtram is hiermee direct verbonden. Maar er speelt niet alleen een verlenging. De hoofdopgave is van de IJtram is een opwaardering van het vervoersysteem. Het doel is een robuust tramsysteem voor de komende 30 jaar.

Vraag van de klant

Het leveren van een onderbouwing en een hieruit volgend advies aan de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio en het GVB over enkele systeemkeuzes t.b.v. de IJtram en voor een eventuele dubbele ontsluitng.

Samenwerking

In samenwerking met gemeente Amsterdam (MET, V&OR), Vervoerregio en het GVB.

Uitgevoerde werkzaamheden

De studie bestond uit 4 fasen. In elke fase is een workshop gehouden om kennis op te halen, te delen en vast te stellen. Fase 1 betrof het inventariseren van alle input m.b.t. de vraag (woningbouw, arbeidsplaatsen, scholieren etc.) – en aanbodkant (inzetnorm, frequentie etc.). Fase 2 betrof het vaststellen van alle uitgangspunten en het ontwikkelen van toetsingscriteria en randvoorwaarden. Fase 3 betrof het analyseren van alle data en het uitwerken ervan in een business case. Fase 4 tot slot betrof het concluderen en rapporteren.

LocatieAmsterdam
Periode2017 - Heden
KlantAmsterdam