Schiphol realiseert een nieuwe pier en terminal. De terminal, die volgens planning in 2023 klaar is, komt ten zuiden van Schiphol Plaza direct naast de verkeerstoren en wordt met de bestaande terminal verbonden. De nieuwe flexibele pier komt ter hoogte van vrachtstation 1 en wordt naar verwachting eind 2019 in gebruik genomen. Om straks ruimte te hebben voor de nieuwe terminal wordt een deel van parkeergarage P2 gesloopt. Deze parkeerplekken worden gecompenseerd door twee extra lagen op P2 te bouwen. Vanwege de vraag naar extra parkeercapaciteit wordt ook de parkeergarage P1 uitgebreid.

In de huidige situatie bestaat P1 uit drie parkeerlagen. De uitbreiding vindt plaats door bovenop de huidige parkeergarage een extra parkeerlaag te realiseren. De capaciteit van P1 is 2700 parkeerplaatsen, met de realisatie van een extra parkeerlaag wordt de capaciteit met zo’n 750 plaatsen uitgebreid. Parkeergarage P1 is deels gefundeerd op de Schipholspoortunnel. De eerste Schipholtunnel dateert van 1978, de tweede tunnel is in 2001 in gebruik genomen. In het ontwerp van de eerste en tweede Schipholtunnel is wel rekening gehouden met belastingen uit P1 bij het huidige aantal parkeerlagen, maar niet met de mogelijkheid van een extra parkeerlaag. Omdat hier sprake is van een verbouw of renovatie met constructieve consequenties is een constructieve beoordeling van de hogere belastingen op de huidige Schipholtunnel nodig.

Vraag van de opdrachtgever

Omdat P1 deels is gefundeerd op de Schipholspoortunnel is voor deze uitbreiding een vergunning in het kader van de spoorwegwet nodig.

Schiphol vraagt aan te tonen dat ook in geval van een extra parkeerlaag op P1 de vereiste constructieve veiligheid nog wordt gehaald, en welke maatregelen eventueel nodig zijn om hier alsnog aan te voldoen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • In een haalbaarheidsstudie is gekeken naar de haalbaarheid van een extra laag op P1 en wat de eventuele knelpunten en mogelijke maatregelen zijn).
  • Opstellen van verificatieberekeningen (o.b.v. NEN8700 en NEN8701) van een zestal tunnelmoten, uit het totaal van 25 tunnelmoten onder P1. Met deze verificatieberekeningen wordt nagegaan of met de geplande uitbreiding van P1 het vereiste niveau van constructieve veiligheid wordt gehaald.
  • Uitwerken van mogelijke versterkingsmaatregelen aan de tunnel.

3d-model-moot-q8- Movares

Periode2015 - Heden
KlantSchiphol Group N.V.