Ons project

Klimaatrisico’s en ontwerpkansen voor het stationsgebied Uitgeest

Het stationsgebied van Uitgeest krijgt een volledig nieuw ontwerp. Deze transformatie is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Amsterdam-Alkmaar. Bij dit type projecten is het van belang dat klimaatadaptatie onderdeel is van het ontwerp, omdat de aanpassingen aan het spoor, leidingen, perrons en stationspleinen voor de lange termijn worden gerealiseerd.

Klimaatrisico’s

ProRail heeft Movares gevraagd om de klimaatrisico’s in het plangebied inzichtelijk te maken en  klimaatbestendige ontwerpkansen in kaart te brengen. Het analyseren van en anticiperen op de klimaatrisico’s waarborgt de functionaliteit van het ontwerp op de lange termijn en maakt het ontwerp vaak ook aantrekkelijker. Op deze manier worden er geen over- of onder investeringen gemaakt en worden de klimaatrisico’s beperkt.

Klimaatadaptieve ontwerpkansen

Eerst is een QuickScan klimaatadaptatie uitgevoerd middels openbare klimaatdata. Het effect van de klimaatrisico’s (wateroverlast, hittestress, droogte, storm- en windschade en overstroming) op het plangebied is in kaart gebracht. Het kaartmateriaal vormde de basis voor een werksessie met experts op het vlak van het spoor, kabels en leidingen en het stationsgebouw. Tijdens deze sessie is geïnventariseerd in hoeverre de klimaatrisico’s al worden meegenomen in het ontwerp, en waar nog klimaatadaptieve ontwerpkansen liggen. Vervolgens zijn per klimaatrisico ontwerpkansen en/of vervolgacties geformuleerd. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er met een zwaardere norm voor de hemelwaterafvoer wordt gewerkt. Daarnaast heeft Studio SK meer groen en blauw in het ontwerp van de stationsomgeving en de perrons opgenomen.

LocatieUitgeest
Periode2021 - 2021
KlantProRail

Spoor

Lees verder

Stationslocaties

Reizen is tegenwoordig een dagelijkse bezigheid. Als aanvulling op alle virtuele contacten vinden échte ontmoetingen buitenshuis plaats. Stations zijn een attractieve bestemming op zichzelf geworden.

Lees verder

Water & Klimaat

Water is een belangrijk en sturend element in de inrichting van Nederland. Bij aanpassingen aan de infrastructuur of herinrichting van de openbare ruimte worden de gevolgen op ons waterbeheer altijd meegenomen.

Lees verder