Ons project

Capaciteitsstudie railontsluiting havengebied Gent-Terneuzen

Met de verwachte groei van de havenoverslag en de wens om de modaliteit spoor een grotere rol te geven, dient het spoornetwerk in het havengebied langs het Kanaal Gent-Terneuzen te worden verbeterd en uitgebreid. 

Vraag van de opdrachtgever

Onderzoeken welke knelpunten er zullen optreden in het spoornetwerk gegeven de geprognosticeerde groei van het treinvervoer en met welke uitbreidingen/verbeteringen deze knelpunten zijn op te lossen.

Uitgevoerde werkzaamheden

  1. Inventarisatie bestaand spoornetwerk
  2. Opzet simulatiemodel van spoornetwerk
  3. Uitvoering simulatiestudie t.b.v. uitrekenen capaciteit en opsporen knelpunten
  4. Onderzoek en vergelijking maatregelen om knelpunten op te lossen
  5. Advisering aan Havenbedrijven en infrabeheerders (ProRail en InfraBel) over randvoorwaarden bij de mogelijke maatregelen en inzake timing van besluitvorming.

Bijzonderheden

De studie is uitgevoerd in het kader van een Europees Studiebudget.

Samenwerking

Het project is uitgevoerd samen met het Belgische vervoers-adviesbureau Transport & Mobiliteit Leuven (TML). TML stelde de vervoersprognose op van het spoorvervoer 2030, die als uitgangspunt diende voor de capaciteitsstudie.

LocatieTerneuzen
Periode2017 - Heden
KlantZeeland Seaports en Havenbedrijf Gent

Spoorgoederenvervoer

Nederland heeft een naam hoog te houden als Nederland Distributieland. Met de huidige groei van de economie en de toenemende congestie op de wegen is…

Lees verder