Nederland heeft een naam hoog te houden als Nederland Distributieland. Met de huidige groei van de economie en de toenemende congestie op de wegen is het een hele opgave om Nederland en Europa bereikbaar te houden. Het spoorgoederenvervoer is daarbij een onderschatte modaliteit. Hiermee kunnen heel wat vrachtauto’s van de weg worden gehaald. Maar dan moet de infrastructuur wel klaar zijn voor de uitdaging!

Van ontwikkeling tot realisatie

Movares is als ingenieursbureau sinds vele jaren betrokken bij het gehele proces van de ontwikkeling tot aan de realisatie van railinfrastructuur voor het spoorgoederenvervoer. Zowel bij megaprojecten, zoals de Betuweroute en de Rotterdamse Havenspoorlijn, als bij particuliere spooraansluitingen van bedrijven en alles er tussenin. Onze kennis gaat van logistieke processen tot aan de techniek van het spoor en de treinbeveiliging. Ook beschikken we over simulatietools om de capaciteit en punctualiteit van spoornetwerken eenvoudig door te rekenen en knelpunten op te sporen. En we kunnen het effect van infrastructurele maatregelen op het energiegebruik, de milieubelasting en de exploitatiekosten van het treinvervoer uitrekenen. We hebben zelfs een goederenmachinist in dienst, waardoor onze kennis van de operationele processen heel diep gaat.

Hulp bij uiteenlopende vraagstukken

Movares kan infrabeheerders, havenbedrijven, verladers en vervoerders helpen bij vraagstukken als:

  • Welke rol kan spoorgoederenvervoer spelen in de logistieke keten? Hoe kan een bedrijf worden aangesloten op het spoor? Hoe kun je daar de spoorinfrastructuur en treinen vervolgens op inrichten?
  • Waar ontstaan knelpunten in een spoornetwerk op het moment dat de treinaantallen gaan stijgen? En hoe los je deze kostenefficiënt op?
  • Hoe maken we het mogelijk om met langere treinen te gaan rijden (en rangeren)?
  • Hoe kun je de punctualiteit/voorspelbaarheid van het spoorgoederenvervoer verbeteren?
  • Hoe kan de flexibiliteit van spoorgoederenvervoer worden vergroot?
  • .Hoe kunnen de kosten van het gebruik van het spoor door goederentreinen worden teruggedrongen?

Voor het verkrijgen van antwoorden op deze, en veel meer vragen, kan Movares u tot dienst zijn. Neemt u gerust contact met ons op.