Ons project

Bouwmanagement en projectfasering OV-Terminal Utrecht

OV-Terminal Utrecht is gebouwd op de plek van Utrecht CS, het drukste station van Nederland. De nieuwe OV-Terminal biedt ruimte aan de 100 miljoen reizigers die rond 2030 in Utrecht worden verwacht. Het oude station was daarvoor te klein.

Movares is vanaf het begin van dit project betrokken bij de engineering. In nauwe samenwerking met architectenbureau BCA zijn alle ontwerpen gemaakt: constructief, bouwkundig, installaties en conditionering. Met BCA zijn de planningen en faseringen uitgewerkt, de bouwkosten bepaald, bestekken en contracten geschreven. Tot slot heeft Movares de opdrachtgever ProRail ondersteund bij de uitvoering. In totaal leverden honderden Movares-professionals gedurende 14 jaar een belangrijke bijdrage aan het realiseren van OVT Utrecht en omgeving.

Vraag van de opdrachtgever

button-ovtLever de planning en de bouwfasering voor het project OV-Terminal Utrecht, zo luidde de opdracht in brede zin. Veel van het hieruit voortvloeiende werk vond plaats op basis van regie. Dit vergde nauwkeurige afstemming en overleg met opdrachtgever en bouwmanagers.

Uitgevoerde werkzaamheden

Buiten het bouwmanagement en –toezicht, de planningen en de fasering, realiseerde Movares de uitwerking, contractering en planning van tijdelijke voorzieningen die nodig waren om het station, de reizigersstroom en de winkels draaiende te houden: corridors, bordessen, tunnels, tijdelijke verblijven, opslag, logistiek enzovoort.

Dit alles vroeg intensief overleg en afstemming tussen lopende projecten, teneinde de samenhang van alle deelactiviteiten te bewaken. Tijdens terugkerende sessies in verschillende settings en samenstellingen werd gewerkt aan consensus over de centrale vraag: hoe pakken we het station aan?

Bijzonderheden

De opdracht luidde: voer deze opdracht uit met zo weinig mogelijk (tijdelijke) hulpmiddelen.
Tijdens de uitvoering van de verbouwing van Utrecht Centraal werden tevens Perrons 3, 4 en 5, onderhanden genomen, en in later stadium de perrons 1 en 2 (de zogeheten buurtsporen).

Technisch
De bestaande onderbouw werd gehandhaafd. Een deel van de nieuwe kolommen van de stalen hoofddraagconstructie moest geplaatst worden op de locatie van de bestaande Markenhof-bogen. In de tijd dat de bestaande bogen nog niet konden worden verwijderd maar de nieuwe kolommen wel moesten worden geplaatst, zijn ze afgesteund op een U-vormig ondersteuningsjuk (zogeheten hoefijzerportalen).

Veiligheid
De veiligheid van reizigers en bouwers werd bij alle beslissingen in acht genomen.

Logistiek
Elke vierkante meter die de bestaande winkels en andere commercie moesten inleveren, moesten ze elders terugkrijgen, inclusief alle voorzieningen waarvan ze gebruik maakten. In de nieuwe situatie delen overigens diverse uitbaters koel- en vriesruimte, wat ruimtewinst oplevert en daarnaast duurzamer is.

Samenwerking

Gedurende de diverse fases van het project was er permanent terugkoppeling nodig met een keur aan partijen. Van de kant van de opdrachtgevers waren dit, buiten ProRail en NS, ook de Gemeente en de Provincie Utrecht en Corio, toenmalig eigenaar van Hoog Catharijne. Ook met de gebruikers, van reizigersorganisaties tot winkeliers en schoonmakers, werd gecommuniceerd en overlegd over knelpunten, oplossingen en veranderingen.
Dit maakte de samenwerking op diverse niveaus intensief en veelzijdig. Kenmerkend was dat elke partij steeds het einddoel voor ogen bleef houden.
Binnen Movares verliep de samenwerking soepel, mede dankzij de constant blijvende kern van vertegenwoordigers uit de diverse disciplines.

LocatieUtrecht
Periode2003 - 2017
ArchitectBenthem Crouwel Architects (BCA)
KlantProRail

Architectuur

Architectuur – StudioSK heeft een voorsprong in ervaring met design & construct. Onze ontwerp-methodiek en referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt.

Lees verder