Het filenieuws vertelt ons elke dag dat de capaciteit van ons wegennet te beperkt is. Tegelijkertijd moet er bij uitbreiding van wegen rekening worden gehouden met de uitstoot van fijne stoffen (emissies). Vooral in de nabijheid van bebouwing levert dit problemen op. ‘De Duurzame Weg’ reduceert emissies en geluid en combineert dit met het opwekken van duurzame energie.

[English version]