Digitale Transformatie heeft een grote impact op organisaties en dat zal in de toekomst alleen nog toenemen. Andere businessmodellen ontstaan met vernieuwde onderliggende processen, nieuwe producten en diensten en een verbeterde ‘customer experience’.
Wouter is een gedreven ‘believer’ in de kansen die dit met zich mee brengt. Al jaren is hij betrokken bij bouw-, infra- en omgevingsvraagstukken en als geen ander is hij in staat om snel verbindingen te leggen en daarbij over alle disciplines heen te kijken.
Focus blijven leggen op daadwerkelijke klantwaarde en sturen op het doel, niet het middel. Transformeren in het juiste tempo, in verbinding met de wereld om ons heen. Dit zijn voor Wouter de kernfactoren om succesvol veranderingen door te voeren.
Wouter is een ware bruggenbouwer en weet als beelddenker regelmatig complexe vraagstukken eenvoudig weer te geven voor alle stakeholders.

Lidmaatschappen

  • Expertnetwerk BIM, Voorzitter (2014-2018) (NLingenieurs)
  • 8BIM-overleg (Arcadis, Grontmij, Movares, Oranjewoud, Royal HaskoningDHV, Tauw, Witteveen & Bos)
  • Werkgroep Open BIM-standaarden Cluster Informatie Technologie (Bouw Informatie Raad (BIR))
  • Reviewer CB-NL contentgroep GWW
  • COINS Technisch Management Groep (TMG) (2012-2018)

Kennisgebieden