Wolter Hoving is actief op het gebied van Fysieke Veiligheid en RAMS. Op het gebied van Fysieke Veiligheid voert hij analyses uit van het verloop van brand (verspreiding rook en warmte) en evacuatie in besloten bouwwerken. Op deze wijze maakt hij voor een bouwwerk inzichtelijk wat de mogelijkheid tot veilig vluchten en brandbestrijding is. Ook kan hij bij een maatgevende brand inzicht geven in de te verwachten temperatuurbelasting op de (draag)constructie. CFD simulatieberekeningen kunnen worden ingezet om de gevolgen van brand voor een specifiek bouwwerk te visualiseren in een computermodel. Aanvullend heeft Wolter Hoving ruime ervaring met het uitvoeren van RAMS analyses voor technische installaties en kunstwerken (weg- en spoorgerelateerd).

Projecten

Publicaties