Synthia Wierenga werkt als planoloog aan integrale projecten  in het domein Mobiliteit en Ruimte, zoals hubs, carpooling, stedelijke ontwikkeling en omgevingsmanagement. Vanuit deze rol heeft zij ervaring opgedaan bij verschillende projecten en opdrachtgevers. Recent werkte Synthia aan een Plan van Aanpak voor hubs in de Achterhoek. Hierin heeft zij samen met collega’s onderzocht welke locaties in de regio Achterhoek geschikt zijn als hub, welk ambitieniveau er is vanuit de verschillende stakeholders en welke stappen er gezet moeten worden om tot realisatie van een hub te komen. Met een achtergrond in Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning (BSc) en Spatial Engineering (MSc) kijkt Synthia verder dan alleen technische oplossingen en probeert ze met een creatieve blik een oplossing te zoeken voor complexe ruimtelijke problemen.

Kennisgebieden

Projecten

Diensten

Publicaties