In de openbare ruimte moet iedereen zich prettig kunnen voelen. Daarnaast moet de infrastructuur voldoen aan de aanwezige verplaatsingsbehoefte. De kernbegrippen bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid staan hierbij centraal voor mij. Ik ben een zeer gedreven en ondernemende verkeerskundige met brede interesse in, en visie op verkeerskunde. Ik ben pro actief, heb een goede bestuurlijke sensitiviteit, kan kritisch analyseren, kan zowel teamgericht als zelfstandig functioneren en ben communicatief sterk. Door dit alles heen respecteer ik de belangen van alle stakeholders.