Matthijs Withagen heeft een achtergrond in Sustainable Development en ontwikkelde hierdoor zijn interesse in duurzaamheid en circulair bouwen. Hij is sterk in het geven van innovatieve adviezen en het bedenken van creatieve oplossingen bij het faciliteren van de ontwerp- en ambitieweb sessies. Hij inspireert en motiveert mensen om duurzaam te denken en te doen vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie voor een transitie van lineaire naar circulaire economie. Hij gaat graag de uitdaging aan om samen met u duurzaamheid en innovatie concreet te borgen in het project.

Matthijs is initiator en inspirator van het team ‘duurzaamheid’ binnen Movares, waarin hij en het team zich regelmatig bezighouden met de aanpak duurzaam GWW. De aanpak fungeert vaak als een creatief en innovatief vliegwiel waar mee duurzaamheid concreet wordt en project teams enthousiast. Matthijs kan op een brede en integrale manier beoordelen tegen welke problemen een project kan aanlopen en hierbij de juiste kennis en expertise zoeken om deze op te lossen.

Kennisgebieden

Publicaties