Matthijs Withagen heeft een achtergrond in Sustainable Development en ontwikkelde hierdoor zijn interesse in circulair bouwen. Hij is sterk in het geven van innovatieve adviezen en het bedenken van creatieve oplossingen en scenario’s op het gebied van duurzame integrale gebiedsontwikkeling. Hij inspireert en motiveert mensen om duurzaam te denken en te doen vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie voor een transitie van lineaire naar circulaire economie. Matthijs gaat graag de uitdaging aan om samen met de klant duurzaamheid en circulariteit concreet te borgen in de projecten.

Matthijs is initiator en inspirator van de werkgroep ‘duurzaamheid’ binnen Movares, waarin hij zich bezighoudt met circulair bouwen, energietransitie en klimaatadaptatie. Hij kan op een brede en integrale manier beoordelen tegen welke problemen klanten aanlopen in hun projecten. Samen met de klant gaat Matthijs de zoektocht aan tot een goed eindresultaat te komen. Vaak slaagt hij daarin dankzij zijn nuchtere instelling waardoor hij ook in hectische situaties effectief en rustig blijft en overzicht behoudt.

movares/duurzaamheid