Leon van der Aa is door zijn brede blikveld in staat integrale adviezen te geven omtrent bouwprocesleiding. Ondersteunend hieraan is zijn jarenlange ervaring als (coördinerend) toezichthouder in multi disciplinaire projecten. Leon is vaardig in het ontwikkelen en onderhouden van contacten met zowel klanten als collega’s. Dit komt tot uitdrukking in een procesgerichte bijdrage aan acquisities en ontwikkelingen rondom Bouwprocesleiding en bouwbegeleiding. Baan & Spoorwegbouw en Bouwprocesleiding heeft hierbij met name aandacht.

Diensten