De energiemarkt is continu in beweging en staat voor een grote transitie. Nieuwe vraag- en aanbodmodellen, decentrale opwekking, grootschalige energieopslag, slimme duurzame netten en meters, toenemende Europese integratie en vele lokale duurzame initiatieven zullen leiden tot fundamentele veranderingen en uiteindelijk tot  een duurzaam energiemarkt. Binnen Movares is Herman verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de energiemarkt. Movares Energy streeft naar enerzijds het inrichten en optimaliseren van een duurzame, veilige, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuur en anderzijds naar het samen met opdrachtgevers ontwikkelen van innovatieve concepten die anticiperen op de toekomstige energietransitie.

Herman kan hierbij putten uit ruim 25 jaar ervaring met project- en lijnmanagement, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten en het aansturen van internationale business in de energiemarkt. Herman is een ervaren ondernemer met veel internationale ervaring. Hij verbindt creatieve ideeën, de klant, menselijk potentieel en middelen met veel enthousiasme en overtuiging in de energiemarkt. Met als resultaat oplossingen die daadwerkelijk meerwaarde hebben en die anticiperen op de toekomstige energietransitie.

Publicaties